Ingå licensavtal avseende immateriella rättigheter

Det är vanligt att ingå licensavtal avseende immateriella rättigheter. Exempelvis när någon har ett patent eller upphovsrätt. Upphovsrätt är en immateriell rättigheter som får ett skydd som uppstår automatiskt när verket i fråga blir skapat. Patent uppstår istället genom registrering.

Inom svensk avtalsrätt är avtalsfrihet en viktig grundprincip. Det innebär att det är tillåtet att avtala fritt med i princip vem man vill, så länge det inte strider mot gällande lagstiftning. När det gäller konsumenter, finns ett större skydd än för näringsidkare. Ett exempel är att lagar som skyddar konsumenter, såsom konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen och distansavtalslagen är tvingande. Därför är det inte tillåtet att avtala om sämre villkor än det som står reglerat. Detta till skillnad från exempelvis köplagen som gäller vid köp av lös egendom mellan två privatpersoner eller två företag. Vid sådana fall går det att avtala om sämre villkor, eftersom köplagen inte är tvingande.

Ingå licensavtal avseende immateriella rättigheter  

En anledning till varför det kan vara svårt att skriva ett avtal gällande immateriella rättigheter är eftersom det inte är enkelt att definiera objektet. Immateriella rättigheter, såsom patent, är lös egendom precis som båtar och bilar, men det kan vara svårare att definiera vad det faktiskt är.

När någon ingår ett licensavtal som avser en immateriell rättighet, brukar det vara långsiktigt. Det är bra att diskutera och komma överens om vilka konsekvenser som ska uppstå, om någon av parterna bryter mot avtalet. Dessutom är det bra att komma överens om att det ska vara möjligt att anpassa priserna efter exempelvis prishöjningar från leverantörer. I och med att avtalet ofta rör ett långsiktigt samarbete, kan det vara ineffektivt att behöva signera ett nytt avtal för att det sker en prishöjning enligt index, vilket inte är ovanligt. 

Vi skriver inte licensavtal 

Vi skriver inte licensavtal, utan rekommenderar dig som behöver upprätta eller få ett licensavtal granskat, att kontakta en jurist eller advokat som är specialist inom immateriella rättigheter. Det är ett område inom juridiken som är relativt brett. Vi arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare och är inriktade på kommersiell avtalsrätt. 

Exempel på avtal som vi skriver:

  • Allmänna villkor
  • Aktieägaravtal
  • Konsultavtal 
  • GDPR-avtal (integritetspolicy, dataskyddspolicy, interna rutiner, registerförteckning m.m.)