HD förbjuder ett företag att använda vissa annonsbilder för alkohol

HD förbjuder ett företag att använda vissa annonsbilder för alkohol genom en dom. Domen innebär att HD ändrade beslutet från tidigare instans Patent- och marknadsöverdomstolen. I alkohollagen står det reglerat att annonsbilder för alkohol enbart får innehålla råvarorna och produkten i sig. Det konstaterade HD i domen avseende två bilder. Den ena bilden innehöll ett timglas och den andra innehöll en fors, utöver produkten. 

HD förbjuder ett företag att använda vissa annonsbilder för alkohol på grund av brott mot bildregeln i alkohollagen

Det svenska företaget i målet (mål nr: T 2517-21) säljer whisky samt tillverkar det. Bilderna har blivit använda i sociala medier. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen stred bildregeln i den svenska alkohollagen mot EU-rätten, och därför ansåg de att det var tillåtet för företaget att använda bilderna. Orsaken var att det inte är tillåtet att begränsa den fria rörligheten för varor enligt EU-rätten, vilket domstolen ansåg att det gjorde. Däremot kom HD fram till något annat. Denna dom utgör därför ett prejudikat (ett tidigare vägledande domstolsavgörande) inför framtiden att bildregeln gäller. Det är HD:s främsta uppgift att skapa prejudikat och de har en viktig roll i rättssystemet. Rättspraxis som är ett samlingsbegrepp för tidigare vägledande domstolsavgöranden är dessutom en rättskälla i Sverige.  

Företaget fick ett vite som konsekvens av denna lagöverträdelse. Det innebär att företaget kan få betala 1 miljon kronor om de inte följer domen. Dessutom ändrade HD på beslutet om vem som ska betala rättegångskostnaderna. Därmed behövde inte Konsumentombudsmannen längre ersätta företaget utan tvärtom. Företaget fick istället betala konsumentombudsmannens rättegångskostnader.