Grov oaktsamhet var orsaken till upphovsrättsintrång

PMÖD ansåg att grov oaktsamhet var orsaken till upphovsrättsintrång. I målet var det ett flertal personer som hade bedrivit en kanal på Youtube, där de lagt upp kortfilmer som de skapat tillsammans. Detta var enbart en hobby och därför låg inget finansiellt syfte bakom projektet. Däremot avslutade de samarbetet efter ett tag. Därefter skapade en av personerna en egen kanal och tillhandahöll dessutom en hemsida. På den nya kanalen på Youtube, publicerade personen samma videor samt länkade till sin egen hemsida. 

Grov oaktsamhet var orsaken till upphovsrättsintrång 

Domstolen gjorde bedömningen att grov oaktsamhet var orsaken till upphovsrättsintrång i detta mål. Däremot innebär det inte att det är tillåtet. Konsekvensen blev därför ett bötesbelopp. I och med att flera personer hade skapat dessa videor tillsammans, är de därför upphovsmän tillsammans. Det innebär att personen som publicerade videorna i sin egen kanal, behövde samtycke från de övriga upphovsmännen, vilket denne inte hade fått i detta fall. Eftersom det inte förelåg något samtycke till publiceringen, utgjorde det ett upphovsrättsintrång. 

Målnummer hos PMÖD (Patent- och marknadsöverdomstolen): B 2404-20.

Grov oaktsamhet eller uppsåtligt upphovsrättsintrång 

Det är skillnad på om upphovsrättsintrånget har skett på grund av grov oaktsamhet eller uppsåtligt. Detta är något som åklagare måste avgöra om det. Det är antingen den allmänna synpunkten som ligger till grund för åtalet, eller den målsägande som har anmält brottet. Dessutom kan den som begått upphovsintrånget bli förbjuden att få fortsätta med intrånget, även fast denne har fått betala ett vite eller skadestånd.