Villkor i en app för barn på annat språk

Ett företag hade villkor i en app för barn på annat språk än det nationella språket i landet. Villkoren var på engelska och eftersom det riktade sig till användare i Nederländerna, ska språket vara på holländska. När det kommer till barn, finns det särskilda regler enligt GDPR, eftersom de är särskilt utsatta. Barn förstår exempelvis inte alltid konsekvenserna av sina handlingar. De har inte heller samma kunskaper i exempelvis engelska för att kunna läsa och förstå villkor på annat språk än sitt modersmål.

Villkor i en app för barn på annat språk 

Appen är en välkänd mobilapplikation som många barn i hela världen använder. I och med att språket inte var på det inhemska landets språk, hade inte företaget uppgett hur de behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt. Om de engelska villkoren hade varit riktade till vuxna användare, kan det vara tillåtet att ha villkoren på engelska. Dessutom är det viktigt att villkoren är skrivna på ett språk som barn kan förstå och inte vara till exempel för lång eller komplicerat formulerad. 

Beroende på om ett företag har sitt huvudkontor i ett EU-land eller inte, skiljer sig reglerna åt när det gäller frågan om vilket lands myndighet som har rätt att agera i ärendet. När ett företag har ett huvudkontor i ett EU-land, är det den staten som har ansvaret. Däremot har vilket EU-land som helst rätt att utöva en tillsyn över ett företag om det inte har huvudkontoret i EU. I detta fall hade företaget inget huvudkontor i EU, även fast de införde det senare. Därför utförde den nederländska motsvarigheten till IMY en tillsyn. 

Konsekvens för företaget

Konsekvensen för företaget som bedriver denna mobilapplikationen ifråga, med många miljoner användare, blev 750 000 euro. Enligt GDPR kan företag som bryter mot GDPR få en sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro. Alternativt upp till 4 % av den totala årsomsättningen. En faktor som spelar in i storleken på avgiften är hur stort företaget är och hur allvarligt överträdelsen av regelverket är. 

Här kan du läsa mer om detta ärendet via European Data Protection Boards hemsida.