You are currently viewing Anteckningar från ett möte enligt GDPR

Anteckningar från ett möte enligt GDPR

Jag hade ett spontant arbetsrelaterat möte med min teamleader. Jag är kommunalt anställd. Under tiden vi hade mötet, har teamleadern antecknat vårt samtal utan att informera mig om det. Är det okej att föra anteckningar från ett möte enligt GDPR utan mitt tillstånd eller medvetande?

Anteckningar från ett möte enligt GDPR

Svar:

Personuppgifter är alla uppgifter som kan bli kopplade till en fysisk levande person. Det gäller således inte uppgifter om företag (juridiska personer). För att något ska vara en personuppgift, måste uppgiften kunna identifiera en fysisk levande person, enligt Art. 4 GDPR.

Att en teamleader eller någon i en chefsposition för anteckningar från ett möte kan enligt GDPR vara föremål för behandling av personuppgifter. Enligt Art. 31.1 GDPR har de registrerade, dvs. personerna som personuppgifterna berör, rätt att få tydlig information om vilka personuppgifter som har blivit insamlade samt vad de ska bli använda till.

För kommunalt anställda ska det finnas ett dataskyddsombud. Vi rekommenderar därför personer som blivit utsatta för denna eller liknande situation, att kontakta respektive utsett dataskyddsombud, för att diskutera om organisationen följer de regler och direktiv som gäller enligt GDPR (dataskyddsförordningen).

Om någon fortfarande inte tycker att organisationen följer bestämmelserna enligt GDPR, ska Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten i Sverige bli kontaktad.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss