Publicera medlemsregister från en förening online

Fråga: Är det tillåtet att publicera medlemsregister från en förening online om föreningen har ett samtycke från medlemmen? Gäller samma regler för barn? 

Publicera medlemsregister från en förening online 

Svar: En förening får publicera sitt medlemsregister online på internet om föreningen har en rättslig grund till behandlingen, eftersom det är ett krav enligt GDPR. Det finns totalt 6 rättsliga grunder enligt GDPR, varav samtycke är en sådan. Om en medlem samtycker till att dennes personuppgifter får förekomma i ett medlemsregister som blir publicerat på internet, är det tillåtet att göra det avseende de personuppgifterna. Observera att samtycke inte alltid är en lämplig rättslig grund att stödja en behandling av personuppgifter på.

Däremot kan många medlemmar ändå tycka att det är obekvämt att deras personuppgifter är offentliga online genom föreningen. Detta har bland annat IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) påpekat och därför kan det vara bra att avstå från att göra det. 

Om det avser personuppgifter som tillhör ett barn under 13 år, måste vårdnadshavaren godkänna publicering av barnets personuppgifter. Det kan vara bra att tänka på att barn har ett särskilt skydd enligt GDPR. En bra utgångspunkt är att lagra så få personuppgifter tillhörande barn som möjligt samt exponera uppgifterna så lite som möjligt. Detta gäller eftersom barn oftast inte har samma konsekvenstänk och kan ha svårt att analysera risker med olika handlingar.