Bibliotek med information och litteratur om grön teknik

PRV, som är en förkortning av Patent- och registreringsverket, har ett bibliotek med information och litteratur om grön teknik. PRV erbjuder mycket värdefull information om immateriella rättigheter såsom patent, upphovsrätt, designskydd och varumärkesskydd. Det går bland annat att söka efter registrerade patent och få svar på vanliga frågor. Dessutom erbjuder de en separat och enskild konsultverksamhet inom immateriella rättigheter. 

PRV har ett bibliotek med information och litteratur om grön teknik

PRV arbetar med att bidra till ett hållbarare samhälle. Inte bara miljömässigt och ekologiskt, utan även socialt och ekonomiskt. Grön teknik har en viktig betydelse i arbetet för ett hållbarare samhälle. Därför har sökportalen i biblioteket bland annat information om grön teknik. Det är uppdelat i olika kategorier: energi, vatten, jord- och skogsbruk, transporter, material och processer, föroreningar och avfall samt byggnadskonstruktion. 

WIPO Green 

WIPO, som står för World Intellectual Property Organization, arbetar med frågor inom immaterialrätt. De har bland annat ansökningssystem som gör det möjligt att ansöka om exempelvis patent i flera länder genom Patent Cooperation Treaty (PCT). Det är kategorierna som WIPO använder via deras plattform WIPO Green, som PRV också har använt i sitt bibliotek. 

Sverige var det mest innovativa landet i EU och på andra plats i världen år 2020. Flest patentansökningar var inom telekommunikation, som är ett område där Sverige länge har varit i framkant.