You are currently viewing Klausul

Klausul

En bestämmelse i en lag eller ett avtal är i juridisk mening kallat för en klausul. Ett avtal eller en lag kan bestå av en eller flera klausuler.

Klausulerna kan bestå av olika rekvisit, dvs. villkor, som måste vara uppfyllda enligt klausulen.

Ett exempel på en klausul med rekvisit är att ”kunden får återlämna varan, om den är oöppnad”.

Ett exempel på en klausul som innehåller ett faktum är ”VD:n är firmatecknare för bolaget”.

Klausuler finns i olika former och kan ha olika namn såsom vitesklausul, ansvarsbegränsning, exklusivitetsklausul mm.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss