Lämnat ut felaktiga uppgifter vid begäran om radering

En person hade lämnat ut felaktiga uppgifter i samband med sin begäran om radering av personuppgifter och därför begärde företaget att få bevis på den registrerade personens identitet. Det har kommit ett beslut från IMY efter en tillsyn av ett företag, då klagomål inkommit till dem och IMY granskade företaget. IMY är en förkortning av Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet vid GDPR-ärenden.

Myndigheten kom fram till att företaget inte hade raderat personuppgifterna utan onödigt dröjsmål efter att en person hade begärt det. Dessutom hade företaget lämnat felaktiga uppgifter om att personuppgifterna var raderade när personen begärde det. 

Personen hade lämnat ut felaktiga uppgifter vid begäran om radering

Efter att en person hade tagit bort sitt användarkonto, hade företaget fortsatt skicka e-postmeddelanden, vilket personen inte ville ha. Dessutom hade personen bett företaget att ta bort personuppgifterna och därmed sluta skicka fler mejl. Därför anser personen att företaget inte följer GDPR och lämnade in ett klagomål till IMY. Företaget förklarade att de inte uppfattade att de skulle radera personuppgifterna förrän efter 1 år senare. Däremot anser IMY att det framgick tydligt att personuppgifterna skulle bli raderade av begäran från personen. 

IMY har i detta ärende inte tilldelat någon sanktionsavgift till företaget. Däremot har företaget fått en reprimand istället, som är en form av tillrättavisning eller anmärkning. Detta blev meddelat efter att myndigheten hade gjort en samlad bedömning av ärendet och omständigheterna.

Enligt företaget, hade det skett ett misstag av kundtjänsten och deras verktyg. Företaget har genomgått en förändring med anledning av detta och uppger att de har förbättrat sina processer och tekniska lösningar. Utöver detta uppger de att företaget även har förbättrat sina rutiner för hur de ska identifiera om en person begär att få sina personuppgifter raderade. Allt detta har en betydelse för bedömningen av IMY och eftersom det varit en fråga om en mindre överträdelse, har IMY tilldelat företaget en reprimand.