Skillnad mellan att bli avskedad eller uppsagd

En arbetstagare kan förlora sitt arbete genom att bli avskedad eller uppsagd. Det är stor skillnad mellan att bli avskedad eller uppsagd.

Skillnaden mellan att bli avskedad eller uppsagd

När en anställd blir avskedad, får arbetstagaren ingen rätt till uppsägningstid. Anställningen och arbetsplatsen måste bli lämnad omgående. Efter ett avskedande har arbetstagaren inte längre rätt till lön eller andra förmåner. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om den anställde grovt har misskött sin anställning eller åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren.

Om en arbetstagare blir uppsagd, får arbetstagaren istället en uppsägningstid. I normala fall får arbetstagaren fortsätta arbeta kvar under uppsägningstiden. Då gäller både löne- och anställningsvillkoren.

En arbetstagare kan alltså förlora sitt arbete genom att bli avskedad eller uppsagd.

Uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl

Uppsägning kräver i normala fall saklig grund enligt lagen om anställningsskydd (LAS), vilket innebär att arbetsgivaren måste ha väsentliga skäl för att kunna genomföra en uppsägning.

Saklig grund kan vara exempelvis arbetsbrist eller skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Det måste finnas saklig grund för att en uppsägning ska vara giltig, om inte annat framgår av lagen. Om saklig grund inte finns när det är ett krav enligt lagen, är arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren.

Saklig grund kan skilja sig i olika sammanhang. Därför är det svårt att säga vad som generellt räknas som saklig grund. Men ett exempel på vad som är saklig grund är om den anställde stjäl från arbetsplatsen eller inte arbetar under sina arbetspass.

Exempel på sådant som inte är saklig grund är om arbetstagaren går med i en fackförening, eller om arbetstagarens politiska åsikter skiljer sig från arbetsgivarens.

För uppsägning måste anledningarna vara riktiga och det måste föreligga ordentliga skäl. Det krävs också skäl som hänför sig till anställningen för att rimligen kunna avsluta anställningen genom uppsägning.

Arbetstagaren måste arbeta under uppsägningstiden

En arbetstagare som har blivit uppsagd, ska som utgångspunkt arbeta kvar på arbetsplatsen under uppsägningstiden. Arbetstagaren måste jobba samtliga pass som denne åtagit sig. Anställningsavtalet gäller fram till sista arbetsdagen.

Om arbetstagaren inte arbetar under uppsägningstiden, gör denne sig skyldig till avtalsbrott och riskerar att bli skadeståndsskyldig mot arbetsgivaren.

Däremot har arbetsgivaren eller chefen möjlighet att arbetsbefria en uppsagd arbetstagare. Detta innebär att chefen kan ge arbetstagaren tillstånd till att inte arbeta under uppsägningstiden.

Uppsägningstiden kan variera beroende på hur länge anställningen har varat. För att ta reda på sin uppsägningstid, kan man kika på sitt anställningsavtal, kollektivavtal eller fråga chefen.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss