Ångerrätt är en konsumenträttighet enligt lag

Ångerrätt är en konsumenträttighet enligt lagen om distansavtal, men konsumenter som handlar i en fysisk butik har inte rätt till ångerrätt enligt konsumentköplagen. Vissa butiker kan dock välja att tillämpa öppet köp eller bytesrätt om de vill. Men det är helt frivilligt för företagare att välja och är ingen konsumenträttighet enligt lag.

Ångerrätt är en konsumenträttighet enligt lag men inte enligt konsumentköplagen

Om en konsument däremot köper något via internet, postorder, TV-shop, telefon eller utanför en säljares lokaler, har köparen rätt till minst 14 dagars ångerrätt.

Ångerrätten blir räknad från och med den dagen köparen fick varan eller ingick avtalet. Detta gäller enligt lagen om distansavtal.

Ångerrätten för distansköp gäller även inom EU sedan 2014. Alla företag är skyldiga att berätta om att denna ångerrätt finns, innan kunden ingår ett avtal på distans. Om det inte sker, har kunden rätt att ångra köpet upp till 1 år efter köpet.

Säljaren måste informera om ångerrätten, hur lång ångerfristen är och hur köparen ska gå tillväga för att ånga sitt köp. Detta inklusive med hänvisning till standardformulär som ska vara publicerad på företagets hemsida.

Ångerrätten gäller inte alla typer av varor och tjänster

Alla varor och tjänster är dock inte omfattade av ångerrätten. Vissa köp av varor och tjänster kan inte bli ångrade enligt lagen. Exempelvis köp under 400 kr (50 EUR inom EU), flygbiljetter, hotellnätter eller livsmedel som snabbt kan bli försämrade. Inte heller fritidsaktiviteter som blir utförda en bestämd dag, lösnummer av en tidning, varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel. Till exempel framkallning av familjefoton eller beställning av avtal.

Ångerrätt för enskilda firmor

Privatpersoner har rätt att ångra ett köp som skett på distans enligt lagen om distansavtal. När det gäller köp av varor eller tjänster mellan två näringsidkare, dvs. företag, finns ingen lagstadgad ångerrätt.

Den 1 juli 2017 infördes dock nya sk. uppföranderegler inom telekombranschen som ger enskilda firmor ångerrätt. Rätten innebär att enskilda firmor ska bli omfattade på samma sätt av ångerrätt som privatpersoner vid telefonförsäljning.

Ångerrätten gäller alltså för enskilda firmor som för privatpersoner vid köp som sker via telefon. Om en person däremot handlar i en butik, i sin enskilda firmas namn, gäller ibland inte butikens ”öppet köp” eller returrätt. Ett tips är därför att alltid fråga vilka rättigheter som gäller. Det kan skilja sig åt beroende på om köpet blir tecknat i egenskap av privatperson eller enskild firma.

Köp utan ångerrätt kan bli hävda

I normala fall gäller att ett köp utan ångerrätt inte kan bli ångrad. Köparen kan därför inte lämna tillbaka en vara och få tillbaka pengarna. När någon köper en vara på distans via internet, har köparen normalt 14 dagars ångerrätt enligt lagen. Vissa varor som är skapade med en tydlig personlig prägel enligt köparens önskemål är dock undantagna från ångerrätten. Det betyder att köparen inte har rätt att lämna tillbaka varan, även om köpet skett på distans.

Om säljaren levererar en sådan vara för sent och köparen inte längre behöver varan, har köparen dock rätt att istället häva köpet. Ett exempel på detta är om en blivande brud köper en specialdesignad brudklänning. Hon ska bära den på sin bestämda bröllopsdag. Om klänningen blir levererad för sent, efter avtalat datum och säljaren ansvarar för leveransen, har hon rätt att häva köpet på grund av säljarens dröjsmål. Detta kan bli aktuellt trots att hon egentligen saknar ångerrätt. Eftersom syftet med köpet var att hon skulle bära klänningen på bröllopet och inte har användning för den därefter.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss