Om reklamation sker inom sex månader

Om reklamation sker inom sex månader, anses felet har existerat redan innan köpet. Däremot kan tiden vara kortare beroende på vilken typ av vara det gäller. En konsument har minst tre (3) år på sig att reklamera ett fel i en vara enligt konsumentköplagen. När konsumenten upptäcker felet, ska reklamationen ske inom en skälig tid. Med andra ord, ska en konsument som upptäcker ett fel inte vänta i sex (6) månader innan denne reklamerar varan. 

Fuktskadad mobiltelefon reklamerad inom en månad 

En konsument köpte en mobiltelefon. Några veckor efter köpet gick det inte längre att ladda mobilen. Därefter reklamerade konsumenten varan till företaget. Företaget undersökte problemet och kom fram till att skadan uppstod eftersom det funnits fukt. Företaget konstaterade att mobilen var fuktskadad och därför ville företaget inte laga mobilen utan att ta betalt. Däremot ansåg konsumenten att problemet inte var orsakat på grund av hur denne hanterat mobilen. Företaget vägrade att avhjälpa felet kostnadsfritt.

Om reklamation sker inom sex månader 

ARN har vid ett flertal ärenden påpekat att om en reklamation sker inom sex månader från köpet, anses felet ha existerat innan köpet. Vid sådana fall är det företaget som ska bevisa att felet har uppkommit i efterhand. Däremot spelar det en viktig roll vad för typ av vara och skada det gäller. Exempelvis finns det produkter som har en livslängd på några veckor och därför går det inte att reklamera en sådan vara efter fem (5) månader. 

I detta fall kom ARN fram till att telefonen hade skador som blivit orsakat av fukt. Om denna skada funnits tidigare, borde inte telefonen ha fungerat vid köptillfället. Med tanke på arten av produkten, ansågs felet uppkommit efter köpet, och därför fick konsumenten ett avslag.