You are currently viewing Gratis avtalsmallar

Gratis avtalsmallar

Gratis avtalsmallar är enkla att hitta online. Det finns mallar för de flesta avtalen, exempelvis gratis mall för aktieägaravtal, samarbetsavtal, allmänna villkor, testamenten, konsultavtal m.fl.

Avtaltillföretag.se

På vår hemsida www.avtaltillföretag.se kan du läsa mer om olika avtal till företag. Där har vi sammanställt intressant information som företagare bör känna till om de olika avtalen företag kan behöva. Exempelvis aktieägaravtal, allmänna villkor, uppdragsavtal och många fler.

AvtalGDPR.se

Dessutom har vi skapat en hemsida som handlar specifikt om GDPR och GDPR avtal: www.avtalgdpr.se. Hemsidan är riktad mot företagare och innehåller information om GDPR avtal, ansvariga enligt GDPR och mycket mer. Vi har också skapat olika GDPR QUIZ på hemsidan, där du kan testa dina juridiska kunskaper.

Här kan du läsa en sammanfattning av viktiga delar inom GDPR.

Här kan du läsa en sammanställning av nyheter, vanliga frågor och guider om GDPR.

Gratis avtalsmallar för företagsavtal och avtal till privatpersoner

En avtalsmall är ett färdigt upplägg på ett avtal med vanliga formuleringar och vanligt innehåll för ändamålet. Det finns många olika gratis avtalsmallar online. Beroende på vem som har skrivit dem, är de olika bra. Nedan beskriver vi fördelarna, nackdelarna, alternativen och konsekvenserna av att använda gratis avtalsmallar.

När två parter ingår ett avtal är villkoren och förhållandena unika, även fast vissa delar av avtalet är generellt. Det innebär att det kan uppstå problem om parterna enbart använder en gratis avtalsmall. Eftersom avtalsmallen inte är specifikt anpassad efter parternas situation eller önskemål, kan det uppstå en tvist senare. En tvist kan exempelvis bli löst genom Tingsrätten eller annan allmän domstol.

Formulera ett avtal själv

Ett annat problem är vissa formuleringar, som kan vara korrekta enligt det svenska språket, men kan ha olika betydelser rent juridiskt. Juridiken är väldigt komplicerad och ord såsom eller, och, kommatecken, punkter osv. har väldigt stor betydelse rent juridiskt. Därför är det viktigt att vara noga med språket, om du ska skriva ett avtal själv. Detta innebär att en person utan juridiska kunskaper kan uppfatta innehållet på ett avtal på ett visst sätt, medan en jurist kan se andra infallsvinklar på avtalet. Därför kan många olika konsekvenser uppstå genom att en person skriver ett avtal själv.

Gratis avtalsmallar är inte alltid kompletta

I vissa fall är det mesta i gratis avtalsmallar korrekt, men de kan sakna en del viktigt innehåll. Exempelvis är det alltid viktigt att ha med konsekvensen av att någon part bryter mot avtalet. Konsekvensen brukar vara ett vite (bötesbelopp) eller/och skadestånd. Ett avtal tappar ofta sitt syfte om det inte finns en konsekvens av att någon part bryter mot avtalet. Avtalsmallar brukar inte innehålla klausuler om vad som ska ske vid avtalsbrott.

Fördelen med att gå igenom många avtalsmallar är att du lär dig mycket om vad du bör tänka på inför respektive avtal. Däremot innebär det inte att avtalet blir korrekt, även fast du använt många avtalsmallar för att skriva ditt eget. Det finns även standardavtal på internet med standardformuleringar som kan vara bra i vissa fall, men ha förödande konsekvenser i andra fall. Juridiken kan ha förödande konsekvenser om en part gör något juridiskt inkorrekt. Därför rekommenderar vi alltid att du är på den säkra sidan och anlitar en jurist till att skriva avtalet.

Ett säkrare alternativ till mallar

Om du har svårt med att betala en jurist för att skriva avtalen du behöver, men ändå vill vara säker, har vi ett alternativ till dig. Det kommer att kräva mer förarbete från dig, men det är ett sätt att skära ner på kostnaderna för avtalen. Dessutom du får även tryggheten av att en jurist granskar ditt avtal och föreslår eventuella förändringar.

Vi kan granska ditt avtal till ett billigt fastpris. Vi går igenom dina formuleringar och rättar till det som behöver bli rättat för att avtalet ska bli komplett. Dessutom svarar vi också på dina frågor och diskuterar avtalet per telefon. Det kan bli betydligt dyrare om avtalet inte är korrekt och det uppstår en tvist. Därför är det en god idé att låta en jurist läsa igenom avtalet.

Vi granskar ditt avtal till fastpris

Det du kan göra är att hitta några avtalsmallar som du känner har det innehållet du behöver. Därefter kan du skriva ihop ett så bra avtal som möjligt och be oss granska avtalet. På så sätt slipper du att vi skriver ett helt nytt avtal från grunden, men du får ändå tryggheten av att en jurist granskar och rättar till avtalet.

Ju bättre avtal du skriver, desto billigare blir det för oss att granska det. Vi har alltid fasta priser på våra granskningar. För att ge dig ett fastpris, behöver du skicka avtalet till oss. Då gör vi en bedömning utifrån omfattningen och hur välskrivet avtalet är. Därefter kan vi ge dig ett fastpris. Tänk på att försöka skriva avtalet så utförligt och detaljerat som möjligt, om du vill att det ska bli så billigt som möjligt för oss att granska det.

Beställ granskning eller ett nytt avtal

Du kan beställa en avtalsgranskning genom att skicka ett meddelande och bifoga avtalet till kontakt@digitalajuristerna.se. Efter att vi har tagit emot det och gjort en bedömning, får du en prisoffert med ett fast pris för ärendet. Därefter väljer du om du vill anlita oss. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att ringa oss på 08-81 66 33.