Många personer bor utomlands och saknar testamente

Många personer bor utomlands och saknar testamente

Detta är ett vanligt fel många privatpersoner gör.

Många personer bor utomlands och inte i det landet personen har medborgarskap. Detta ledde till problem när personer som var permanent bosatta i ett annat EU-land avled. Problemet bestod i att avgöra vilket lands arvsrätt som skulle gälla.

På grund av problemet införde EU en ny arvsförordning. Den täcker alla som är medborgare i ett EU-land, även om personen bor utomlands. Lagen innebär att man ska utgå från det lands lagstiftning där personen är permanent bosatt i. Dvs det land personen har bott i under minst 3 år. Detta gäller om inget annat är skrivet i ett testamente.

I Sverige är arvsskatten avskaffad men inte i alla EU-länder. I exempelvis Spanien uppkommer en så kallad arvsskatt när den avlidnes arvingar ska få ut arvet. Procentsatsen varierar beroende på vilket region i Spanien man bor i, upp till 36 %.

Många personer bor utomlands och saknar testamente

Om personen däremot skriver i sitt testamente att denne vill utgå från svensk arvsrätt när denne avlider, gäller svensk arvsrätt. Detta gäller inte egendomen som finns i Spanien utan endast de egendomar som man har i Sverige. Vid fördelning av övriga egendomar som finns i andra EU-länder, utgår respektive lands lagstiftning.