Ansöka om designskydd hos PRV

Det är möjligt att skydda sin design genom att ansöka om designskydd hos PRV. Däremot är det inte möjligt att skydda enbart en idé. För att få ett skydd för designen, behöver det vara en ny design som går att särskilja från tidigare design som redan är känd. Det går att söka i designdatabaserna för att se registrerade designer. 

Ansöka om designskydd hos PRV 

När du ansöker om skydd för design som sker hos PRV, är det bra att ha så tydliga bilder som möjligt. Dessutom får det inte förekomma beskrivningar eller liknande, utan enbart bilder på designen som skyddet ska avse.

Det kan även vara bra att veta att det inte går att komplettera en ansökan i efterhand. Därför ska man tänka på att designa klart produkten först, och därefter skicka in ansökan. Skyddet gäller enbart nationellt i Sverige. För att få ett internationellt skydd, behöver man skicka in fler ansökningar till de olika länderna. 

Designskydd är en immateriell rättighet. Om personen som äger designskyddet vill sälja det, fungerar det på samma sätt som all lös egendom. Med andra ord är sker det genom en överlåtelse. Efter överlåtelsen, äger den personen som sålt designskyddet inga rättigheter till det längre. 

Varje fem (5) år måste designskyddet bli förnyat och om det inte sker, upphör skyddet att gälla. Det är möjligt att förlänga designskyddet, men högst kan det gälla i 25 år. Det går att förlänga skyddet genom att använda en E-tjänst som PRV har skapat. Dessutom går det att betala avgiften direkt till PRV och därmed utgör det en ansökan om förlängning. Det sista sättet är att mejla eller skicka fysiskt brev med en ansökan om förnyelse till PRV, men det är dyrare än genom digital ansökan.