Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Huvudregeln är att ett avtal i första hand alltid ska bli tolkat utefter ordalydelsen. Parterna ska följa och göra det som står i avtalet. Därför är ett tips inom avtalstolkning att lägga särskild uppmärksamhet på orden i bestämmelserna. Ett avtal kan dock ibland bli tolkat på olika sätt, om det inte är tillräckligt välskrivet eller komplett.

Inom juridiken är det nämligen stor skillnad på om någon part Ska, Får, Kan eller Bör göra något. Det är även stor skillnad på orden Och samt Eller. Exempelvis kan det stå att en person ska göra (X och Y) eller (X eller y). I praktiken blir det stor skillnad beroende på vad som faktiskt står ordagrant i avtalet.

Ett tips inom avtalstolkning är att läsa avtalet flera gånger

Vi vill därför tipsa er om att det är viktigt att läsa och granska ett avtal med fokus på detaljerna. Försök att läsa avtalet flera gånger. Tänk också efter ifall det som står är tydligt eller om det kan bli tolkat på ett annat sätt. Om det är otydligt, kan du be motparten att förtydliga det som står. Ni kan också ta hjälp av en jurist, om ni inte kan formulera om avtalet själva. Vi genomför granskningar till ett fast pris. Priset beror på omfattningen av avtalet och hur välskrivet det är.

Stäng meny
Call Now Button