Allmänna villkor app – Allmänna användarvillkor

Allmänna villkor app – Allmänna användarvillkor

Allmänna villkor för app är kallat för allmänna användarvillkor. Appar som är tillgänglig för personer att använda behöver ha allmänna användarvillkor. Dessa villkor ska användarna acceptera innan de skapar ett användarkonto eller använder appen.

Har du någon gång laddat ner en app, minns du säkert att du var tvingen att scrolla igenom och acceptera ett avtal, för att få använda appen. Det avtalet är kallat för allmänna användarvillkor.

I allmänna användarvillkor är det vanligt att avtala om vad användare får göra, vad de inte får göra, vad som sker om en användare bryter mot villkoren m.m. Det är också vanligt att avtala om företagets skyldigheter och rättigheter. Exempelvis är det bra att avtala om att företaget får stänga av åtkomst till appen om det är nödvändigt av säkerhets eller driftsskäl. Det är också bra att avtala om att företaget har rätt att stänga av en användare och användarkonton som bryter mot villkoren.

Här kan du läsa mer om vanliga avtal för appar.

Här kan du läsa mer om vanliga avtal för företag inom IT-branschen.

Villkor för appar och hemsidor till fastpris

Företag som inte har någon app, men har en hemsida eller säljer produkter/tjänster på annat sätt, brukar också behöva allmänna villkor. I avtalet regleras de generella avtalsvillkoren. Exempelvis betalningsvillkor, villkor för retur, köpvillkor m.m.

Det är viktigt att komma ihåg att villkoren skiljer sig beroende på om tjänsterna/produkterna blir sålda till konsumenter eller andra företag. Vid handel mellan näringsidkare och konsument, gäller konsumenttjänstlagen och konsumentköplagen. Dessa lagar är tvingande, vilket betyder att ett företag inte får tillämpa sämre villkor än vad lagen föreskriver. Vid handel mellan två företag gäller istället köplagen, som till stora delar går att avtala bort eller avtala om andra villkor än vad lagen föreskriver.

Det är också vanligt att ha ett kortare kompletterande huvudavtal och hänvisa till de allmänna villkoren. De allmänna villkoren brukar då vara en bilaga till huvudavtalet.

Vissa företag väljer ett ha de allmänna villkoren publicerade offentligt, exempelvis på hemsidan. Andra företag väljer att enbart skicka ut avtalet i samband med försäljning och som en bilaga till huvudavtalet.

Vi skriver allmänna användarvillkor för appar och allmänna villkor för hemsida

Vi skriver och granskar allmänna villkor samt allmänna användarvillkor till fastpris. Villkoren skräddarsys efter ert behov och samtal och genomgång med jurist ingår alltid i priset. Vårt fastpris för allmänna villkor eller allmänna användarvillkor är 6000 kr ex moms.

Har du redan ett avtal som du vill få granskat, mejla det till granskning@digitalajuristerna.se så återkommer vi med en prisoffert. Vi bedömer då arbetets omfattning och kompletterar samt justerar villkoren vid behov.

Har du några frågor eller vill beställa ett avtal, kontakta oss så hjälper vi dig. Du når oss enklast via telefonnummer 08-81 66 33 eller via mejl kontakt@digitalajuristerna.se.