Häva ett köp efter återkommande fel

En konsument har rätt att häva ett köp efter återkommande fel som företaget har försökt åtgärda. Med andra ord, om samma fel förekommer efter att företaget har försökt åtgärda problemet minst två (2) gånger, har konsumenten rätt att häva köpet. Däremot har företaget rätt att åtgärda problemet om det är olika problem som reklamationen avser vid de olika tillfällena. 

Häva ett köp efter återkommande fel 

ARN har tagit ställning i ett fall där en konsument ville häva ett bilköp eftersom det fanns flera fel. Företaget hade tagit in bilen på verkstad för att reparera den för olika fel som förekom. Däremot var det flera fel än vad de kunde förvänta sig av en ny bil, men valde ändå att åtgärda problemen. Dessutom fick konsumenten låna en annan bil under tiden som den köpta bilen blev reparerad. 

ARN kom fram till att företag har rätt att avhjälpa ett fel innan hävning, vilket även står i både köplagen och konsumentköplagen. Enligt ARN har konsumenten rätt att häva köpet ifall samma fel uppstår minst (2) gånger. Det gäller oavsett om företaget vill avhjälpa felet. Däremot gäller inte detta om det avser olika fel vid de olika reparationerna.

I detta fall ansåg ARN att konsumenten hade rätt att häva köpet eftersom det fanns flera fel och att det tog lång tid för reparationen. Dessutom fanns det fortfarande fel lång tid efter att efter att företaget försökt reparera felen. 

När ett företag gör en återbetalning vid hävning av ett köp, har företaget normalt rätt att göra avdrag för konsumentens nytta och användning av produkten. Men i detta ärende, rekommenderade ARN att företaget skulle genomföra en full återbetalning till konsumenten, utan något avdra. Eftersom bilen hade varit på verkstaden under flera dagar och konsumenten inte hade haft nytta av bilen.