Besittningsskydd för andrahandshyresgäster

Besittningsskydd innebär att en hyresgäst inte behöver flytta, även om denne blivit uppsagd och anmodad att flytta av hyresvärden. Olika regler gäller dock för olika typer av hyresgäster och hyreskontrakt. Reglerna om besittningsskydd finns i hyreslagen.

Besittningsskydd för andrahandshyresgäster

Förstahandshyresgäster har normalt besittningsskydd redan från första dagen en lägenhet blir hyrd.

Personer som hyr i andra hand får besittningsskydd först efter två år, och då bara gentemot förstahandshyresgästen, aldrig mot hyresvärden.

Skyddet innebär att andrahandshyresgästen har rätt att fortsätta bo i andra hand. Besittningsskyddet är svagare för andrahandshyresgäster.

Indirekt och direkt besittningsskydd

Besittningsskydd innebär att en hyresgäst inte behöver flytta. Skyddet kan bli indelat i så kallat direkt och indirekt besittningsskydd.

Direkt besittningsskydd gäller för hyresrätter och innebär att hyresavtalet kan bli förlängt. Det indirekta besittningsskyddet är något svagare och gäller lokalhyresgäster.

Indirekt besittningsskydd innebär att om hyresvärden säger upp lokalhyresgästen, blir hyresvärden tvungen att utbetala en hel årshyra till hyresgästen, om hyresvärden inte har sakligt skäl för uppsägningen.

Det är viktigt att beakta omständigheterna i det enskilda fallet, innehållet i avtalen m.m. vid bedömningen om besittningsskydd föreligger eller inte. I många fall leder oklarheter till tvister mellan hyresvärd och hyresgäst.

Exempel när besittningsskydd inte föreligger

  • om någon hyr en lägenhet i andra hand kortare tid än två år,
  • om man är inneboende,
  • hyr en lägenhet för fritidsändamål eller hyr ett möblerat rum exempelvis i en studentkorridor, kortare än nio månader.
Uppsägning av en hyresrätt

Den som vill flytta från sin hyresrätt ska säga upp den skriftligen till hyresvärden. En uppsägning av en hyresrätt ska innehålla information om hyresgästens namn, adress, samt vem som säger upp avtalet, på vilken grund, vilken fastighet uppsägningen avser, vilka månader hyran uteblivit och hur stor skulden är.

Det är även möjligt att lämna önskemål om eventuella räntekostnader och skadeståndsanspråk i uppsägningsbrevet. Hyresvärden måste dessutom meddela socialnämnden om uppsägningen i den kommun där lägenheten är belägen. Exempelvis genom rekommenderat brev, för att socialnämnden ska få en möjlighet att ingripa och hindra en avhysning.

Om hyresgästen eller kommunens socialnämnd betalar de obetalda hyrorna, eller om hyresgästen varit allvarligt sjuk och därför har varit förhindrad att betala hyran i tid, får hyresgästen i många fall bo kvar.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss