Fission betyder delning av ett bolag till flera bolag

Fission betyder delning av ett bolag till flera bolag. Fusion innebär motsatsen, en sammanslagning av två eller flera bolag. Detta innebär att bolagen blir ett bolag.

Fission sker genom att ett eller flera aktiebolag, helt eller delvis, övertar det delade bolagets tillgångar och skulder. Detta sker i utbyte mot ersättning till aktieägarna. 

När sker fission av ett bolag till flera bolag?

Fission betyder delning av ett bolag till flera bolag som kan vara att föredra i de fall ett aktiebolag har flera olika verksamheter. Exempelvis kan aktieägarna vilja dela upp dessa verksamheter i egna mindre aktiebolag. Alternativt kan det vara så att två ägare vill avbryta deras samarbete, för att driva egna bolag. Kort sagt är skillnaden att fission innebär att ett bolag blir uppdelat och fusion att två bolag eller fler blir till ett. Fission måste bli registrerat hos Bolagsverket.

Delningsplan vid fission

Det är styrelsen som ska upprätta en delningsplan och den ska innehålla de villkor som gäller för delningen mellan aktiebolagen. Delningsplanen är alltså ett avtal mellan företagen som ska bli uppdelade genom fission. Styrelsen ska skicka in en delningsplan till Bolagsverket om aktiebolaget är publikt. Det ska även ske om inte alla aktieägare har undertecknat den. Privata aktiebolag behöver i övrigt inte lämna in en sådan plan.

Förenklad delning av ett bolag till flera bolag

En förenklad delning kan ske exempelvis när det överlåtande bolaget ska bli uppdelat i sin helhet. Förenklad delning innebär att vissa uppgifter intressen inte behöver framgå av delningsplanen. Inför förenklad delning måste ett yttrande av delningsplanen från en revisor bli inskickat till Bolagsverket. 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss