Ett tips inom avtalstolkning digitala juristerna

Dubbelbeskattning

Dubbelbeskattning innebär att två eller flera stater (jurisdiktioner) tar ut skatt på samma inkomst. Ofta uppstår detta när staterna har olika beskattningsprinciper som krockar.

Stater är suveräna, vilket innebär att de har rätt att självständigt bestämma över bland annat sina skatter, genom olika beskattningsprinciper.

Olika beskattningsprinciper

En stat kan exempelvis beskatta alla som är bosatta i den staten, oavsett vartifrån inkomsterna kommer.

En annan stat kan välja att beskatta alla inkomster som uppkommer i staten, oavsett vart personen som tjänat inkomsten är bosatt.

Vidare kan stater besluta att beskatta sina medborgare, oavsett vart de är bosatta eller vart pengarna kommer ifrån.

Dubbelbeskattning innebär att två eller flera stater tar ut skatt på samma inkomst

Dubbelbeskattning uppstår när minst två stater har rätt att ta ut skatt på samma inkomst.

En av de största nackdelarna med dubbelbeskattning är att det kan hindra människor från att handla och arbeta fritt över landsgränserna, eftersom skattekostnaden kan bli mycket hög.

Många länder har därför infört så kallade skatteavtal med varandra, för att undvika dubbelbeskattning.

Skatteavtal mellan stater

Dubbelbeskattning är vanligt förekommande ifall exempelvis en svensk person flyttar till ett annat land. För att undvika dubbelbeskattning kan personen behöva bevisa vart denne är bosatt och att skatt redan blivit betald på inkomsten ifråga.

Sverige har idag ingått skatteavtal med ett flertal stater och däri bestämt vilken av staterna som har rätt till skatteintäkter.

En förteckning på de aktuella överenskommelser som Sverige har med andra länder för att undvika dubbelbeskattning finns på Skatteverkets hemsida.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss