Sekretessavtal konsult

Sekretessavtal konsult

Sekretessavtal för konsult

Det är bra att teckna ett sekretessavtal vid anlitandet av en konsult. Vi skriver sekretessavtal till fast pris, som är anpassat för dig. Konsulter får ofta tillgång till information som inte är allmänt känd och i vissa fall väldigt känslig information. Därför är det bra att ingå ett sekretessavtal innan konsulten påbörjar sitt uppdrag.

Genom att ingå ett sekretessavtal med en konsult, kan ni avtala om vilken information som inte får bli delad till obehöriga. Det är även vanligt att avtala om vad som ska ske om konsulten bryter mot sekretessavtalet. Exempelvis kan parterna på förhand avtala om ett vitesbelopp, och även kombinera det med ett skadestånd. Detta innebär att företaget får möjlighet till kompensation från konsulten, om konsulten bryter mot sekretessen. Dessutom är ett vite avskräckande och kan förhindra avtalsbrott.

Konsekvenserna av att bryta ett sekretessavtal varierar, beroende på vad som blivit avtalat och vilken skada avtalsbrottet har orsakat. Här kan du läsa mer om möjliga konsekvenser av att bryta ett sekretessavtal.

Sekretessklausul i anställningsavtal

Sekretessavtal är vanliga inom alla branscher och de kan bi använda både internt och externt. I anställningsavtal finns det ofta med en sekretessbestämmelse samt en konsekvens vid avtalsbrott.

Sekretessavtal inför möten med konsult

I vissa fall kan det även vara nödvändigt att teckna ett sekretessavtal vid kundmöten, samarbeten eller liknande. Här kan du läsa mer om att teckna sekretessavtal med investerare.

Sekretessavtal till fastpris

Vi skriver sekretessavtal till ett fastpris och samtal samt genomgång med jurist ingår i priset. Priset är 2000 kr ex moms. All kontakt med oss sker på distans via dator och telefon. Därför kan du nå oss vart du än befinner dig, vilket är smidigt och effektivt.

Är du i behov av att upprätta flera avtal? Kontakta oss så kan vi komma överens om ett bättre paketpris för dig.

Här kan du se vår prislista med våra vanligaste avtal.

Granskning och komplettering av sekretessavtal

Har du ett avtal som du vill få förklarat och granskat av en jurist? Mejla det till granskning@digitalajuristerna.se så återkommer vi med en prisoffert. Vi är specialiserade på avtalsrätt, och att skriva och granska avtal.

Lär dig mer om juridik via våra gratis juridikskolor

På våra sociala medier driver vi gratis juridikskolor där vi lär ut juridik på ett lättförståeligt språk. Bland annat beskriver vi juridiska begrepp, sammanfattar relevanta nyheter, svarar på vanliga frågor och beskriver nya lagar mm. Följ oss på LinkedInFacebook och Instagram. om du är intresserad.

Har du några frågor eller vill beställa avtal, ring oss på 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se så hjälper vi dig