You are currently viewing Lös egendom

Lös egendom

Allt som inte är fast egendom, är kallat för lös egendom.

Allt som är räknat som ”lösa saker” är lös egendom, exempelvis bilar, tavlor, möbler etc. Även vissa rättigheter är det, såsom hyresrätt eller panträtt.

Tillgångar i form av värdepapper, aktier eller immaterialrättigheter, exempelvis patent eller upphovsrätt utgör också lös egendom. Kort sagt är lös egendom allt som inte är fast egendom.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss