Företag får undersöka fel innan omleverans

Företag får undersöka fel innan omleverans eller hävning. Med andra ord om en konsument hävdar att det föreligger fel på en vara som förekommit innan avlämnandet, har företaget rätt att undersöka det. Undersökningen av fel får ske innan omleverans eller hävning.

Företag får undersöka fel innan omleverans

ARN fattade ett beslut i ett ärende där en konsument ville ha en ny dator direkt, eftersom denne ansåg att det fanns ett fel i den köpta datorn. Klagomålet blev inlämnat till företaget 10 månader efter köpet och avlämnandet.

Företaget erbjöd sig att undersöka problemet i datorn, vilket skulle ta ungefär en månad. Därefter skulle företaget reparera datorn eller ersätta den, om det visade sig att problemet omfattades av garantin. I annat fall, skulle konsumenten istället få betala för kostnaden. Däremot ansåg köparen att det var för lång väntetid och tyckte att det var oskäligt. Därför ville köparen ha en ny data direkt utan extra kostnad, eller häva köpet, vilket företaget inte gick med på. 

Enligt ARN, har företaget rätt att undersöka fel innan omleverans eller hävning sker. Därefter får företaget ta ställning till om garantin täcker felet eller inte. Dessutom tyckte inte ARN att en undersökning av varan skulle innebära en väsentlig olägenhet för köparen. Konsumentens krav på omleverans eller hävning innan företaget fått möjlighet att undersöka vara avslogs därmed av ARN.