Betänketiden vid muntliga anbud enligt svensk rätt

Hej, jag har en fråga om betänketiden vid muntliga anbud enligt svensk rätt. Hur lång betänketiden? Jag har läst att ett anbud är bindande för anbudsgivaren fram till dess att acceptfristen löpt ut. Min fråga är om det också gäller vid muntliga anbud? 

Betänketid vid muntliga anbud

Svar: Precis som du nämnt är en anbudsgivare bunden av sitt anbud i Sverige. Om motparten lämnar en oren accept, exempelvis förslag på ett annat pris, är det ett nytt anbud. Det utgör ett nytt anbud och leder till att den första anbudsgivaren är inte längre bunden av sitt första anbud. Det är vanligt att ange en acceptfrist i ett skriftligt avtal. Aacceptfrist är den tid som parten har på sig att svara på anbudet. Efter att acceptfristen löpt ut, är anbudet inte längre bindande. 

Acceptfristen vid ett muntligt anbud är omedelbar. Med andra ord måste parten acceptera det muntliga anbudet direkt, för att det ska gälla. Däremot är det möjligt enligt 3 § avtalslagen att begära mer tid, så kallat anstånd.

I vissa fall tackar en person först nej och sedan ja. Det nya anbudet är inte bindande för anbudsgivaren, utan utgör istället ett nytt anbud som denne får ta ställning till. 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss