You are currently viewing Konvertibel / Teckningsoption

Konvertibel / Teckningsoption

Aktiebolag kan öka sitt aktiekapital på olika sätt. Det kan exempelvis ske genom att företaget ger ut konvertibler eller teckningsoptioner.

Dessa finansieringsformer innebär att aktiebolaget åtar sig en skyldighet att ge ut nya aktier inom en viss tid.

Aktiebolaget kan låna pengar av någon annan, med villkoret att aktiebolaget ska återbetala pengarna eller att långivaren ska få växla in sin fordran till aktier i bolaget (konvertibel).

Den som har lånat ut pengar till aktiebolaget får då en konvertibel, som ger denne rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta in en konvertibel mot aktier.

Konvertibler och teckningsoptioner

Konvertibler

Aktiebolag kan öka sitt aktiekapital genom att ge ut konvertibler. Det finns tvingande konvertibler som innebär att en konvertibel måste bli inbytt till aktier.

Det finns även konvertibler som inte är tvingande och då kan innehavaren få tillbaka sina utlånade pengar istället, om innehavaren inte har valt att konvertera till aktier.

En konvertibel kan bli utformad som antingen ett enkelt eller löpande skuldebrev. Det är vanligt att befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna konvertibler i förhållande till sitt aktieinnehav.

Det ska framgå av konvertibelbeslutet om aktierna får bli erbjudna till annan än aktieägare, exempelvis personalen eller allmänheten. Det är bolagsstämman eller styrelsen som tar beslut om konvertibler. bolagsstämman måste alltid godkänna ett sådant beslut.

Teckningsoptioner

Aktiebolag kan öka sitt aktiekapital genom att ge ut optioner. Den summa någon betalar för en option eller konvertibel är ett förskott på en eventuell framtida nyemission.

En optionsätt ger någon rätt att köpa ett visst antal aktier i framtiden till ett förbestämt pris. Det ska bli anmält till Bolagsverket. En option kan bli utgiven med eller utan koppling till ett lån.

Skillnaden mellan konvertibel och option

Skillnaden mellan option och konvertibel är att en optionsrätt kan bli överlåten till någon annan separat, utan koppling till eventuellt lån (skuldebrev).

En konvertibel är däremot alltid kopplad till ett lån. Konvertibelrätten kan inte bli separerad från skuldebrevet.

Det går alltså inte att förvärva en konverteringsrätt utan att också förvärva skuldebrevet. Medan optionsrätten kan bli förvärvad separat och behöver inte vara kopplad till ett lån.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss