Upphovsrätt är en rättighet enligt grundlag

Upphovsrätt är en rättighet enligt grundlag i Sverige. Dessutom står det reglerat i fler lagar. I Sverige finns det fyra grundlagar och dessa står över övriga lagar om de är motstridiga.

Grundlagarna är följande: successionsordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsförordningen och regeringsformen.

Praxis har en stor betydelse inom immaterialrätt och det kan vara från olika typer av domstolar, såsom allmänna, special och förvaltningsdomstolar. 

Upphovsrätt är en rättighet enligt grundlag 

I Regeringsformen står det att en person som skapar ett verk, äger rätten till det. Med andra ord blir personen en upphovsman till sitt verk. I Upphovsrättslagen (URL) står det reglerat mer om upphovsrätt. När en person får upphovsrätt, får denne ensamrätt över sitt verk. Däremot är det tillåtet för en privatperson att ”kopiera” verket för att använda det för privat bruk. 

Kopiera ett upphovsrättsligt objekt för privata ändamål 

Det är tillåtet att kopiera ett offentliggjort upphovsrättsligt objekt, i några få exemplar, för privata ändamål. Detta står reglerat i URL-lagen. En person får alltså kopiera något för att använda det privat, eller ge bort det till någon i sin närmaste krets. Däremot får personen inte kopiera det och sedan ge bort till exempelvis arbetskamrater. Anledningen är att kommersiellt syfte inte behöver innebära att personen gör en ekonomisk vinst, utan det kan vara både direkt eller indirekt. Det är svårt att definiera exakt när det är tillåtet eller inte, när det inte gäller sin familj eller närmaste vän.