Skydda ditt varumärke i och utanför EU

Det kan vara bra att skydda ditt varumärke i och utanför EU. När du registrerar ett varumärke i Sverige, gäller det enbart i Sverige. Med andra ord kan någon annan, i ett annat land, använda samma varumärke om det inte är registrerat i det landet. Därför bör varumärken bli registrerade i alla de länder som ägaren vill att det ska gälla i.

När du däremot ska skydda ditt varumärke i EU, räcker det med att skicka in ansökan till EUIPO. Vid godkännande av ansökan, gäller varumärket i alla EU medlemsländer. EUIPO är EU:s myndighet för immaterialrättsskydd. EU-varumärken och gemenskapsformgivning är ett sätt att få immaterialrättsligt skydd internationellt. 

Skydda ditt varumärke utanför EU 

Många företag arbetar gränsöverskridande och gör affärer på flera kontinenter. Därför kan det vara nödvändigt att skydda sitt varumärke i de länder där företaget opererar inom. För att få varumärkesskydd internationellt utanför EU, skickar man in ansökan till WIPO. Det är en förkortning av World Intellectual Property Organization.

Istället för göra ansökan i varje enskilt land, går det göra ansökan i över 100 länder genom organisationen. Däremot måste man först göra en ansökan i EU eller PRV, innan ansökan internationellt i WIPO. 

Inom samarbetet i EU, har utvecklingen av lagar inom det immaterialrättsliga område varit ett relevant ämne. Dessutom har det skett mycket framsteg i utvecklingen. Exempelvis har länderna som är medlemmar i EU anpassat sin lagstiftning inom immaterialrätten utifrån olika EU direktiv och förordningar. Exempelvis Infosocdirektivet, mönsterskyddsdirektivet och varumärkesdirektivet. Praxis från EU har också en stor betydelse, när det gäller tolkning av nationella regler hos medlemsstaterna.