Ansöka om patent i flera länder

Många företag arbetar idag gränsöverskridande och därför kan det vara bra att ansöka om patent i flera länder. Vad ett patent skyddar är den tekniska uppfinningen, men det måste finnas uppfinningshöjd samt kunna bli industriellt använt. Patent ger patenthavare ensamrätt under ett visst antal år och ofta är det 20 år. Om någon innehar ett patent, får inte andra använda, sälja eller tillverka uppfinningen utan tillstånd från patenthavaren. Det är vanligt att ingå ett licensavtal när någon vill använda ett patent i exempelvis en produkt som de tillverkar. 

Ansöka om patent i flera länder 

Patent i EU

Eftersom ett patent i Sverige inte gäller i andra länder, behöver patentinnehavaren göra ansökningar i andra länder om denne vill att patentet ska gälla även där. Det är möjligt att ansöka om patent i hela EU. Ansökan ska då bli skickad till Europeiska patentverket.

Dessutom kan det vara bra att registrera sitt varumärke både i Sverige och EU. För att få ett varumärke registrerat i EU, måste ansökan bli inskickad till EUIPO. När myndigheten från EU (EUIPO) godkänner registreringen, gäller det i alla medlemsländer. 

Internationell immaterialrätt 

Under en lång tid har det funnits ett stort intresse av immaterialrätt på en internationell nivå. Med andra ord att komma överens om olika principer som ska gälla internationellt och därmed få ett immaterialrättsligt skydd. Redan under slutet av 1800-talet blev Pariskonventionen antagen och detsamma gäller Bernkonventionen. En princip som är bra att känna till inom internationell immaterialrätt är den så kallade territorialitetsprincipen. Principen innebär att lagar och regler i ett visst land, ska gälla för den som har sin immaterialrätt där.