You are currently viewing Direktförsäljning

Direktförsäljning

Direktförsäljning, även kallat för direkthandel, är aktiv försäljning från näringsidkare till konsumenter. Det är vanligt förekommande att direktförsäljaren personligen söker upp sina kunder. Exempelvis genom att knacka dörr eller via telefonförsäljning.

I vissa fall är denna typen av försäljningsmetod extremt lönsam, och i andra fall inte. Mycket beror på vad försäljaren försöker sälja till kunderna, efterfrågan på varorna eller produkterna och tillvägagångssättet.

Direktförsäljning är aktiv försäljning

Försäljningen sker på ett sådant sätt att distans- och hemförsäljningslagen kan bli tillämplig. Lagen innebär att privatpersoner som köper vissa varor och tjänster på distans har 14 dagars ångerrätt. Detta är något företag inte får avtala bort genom att erbjuda kunderna sämre villkor än vad lagen föreskriver. Exempelvis genom att avtala om kortare tid än 14 dagar, eller att avtala bort denna rättighet helt och hållet.

Fördelar med direktförsäljning

I Sverige arbetar över 100 000 människor med direktförsäljning. Branschen omsätter närmare 3 miljarder per år. Direktförsäljning har gett stora möjligheter till egenföretagare, som kan sälja sina varor/tjänster direkt till konsumenten. Det kan ske utan att behöva ha kostnader för exempelvis marknadsföring.

Småföretagare och startups som inte har stort kapital, kan komma igång med försäljning och skapa intäkter utan att behöva investera pengar. Det enda som krävs är tid.

Direktförsäljning där säljaren möter kunderna personligen ger även fördelen att produkten/tjänsten går att demonstrera bättre än, när kunden köper varor/tjänster via internet.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss