Återbetalning på grund av pandemi

Om man ska få återbetalning på grund av pandemi har varit en fråga som många undrat sedan mars 2020. Konsumentverket anser inte att det är rimligt att det är konsumenterna som ska bära bördan och att de ska behöva vänta på att få återbetalning. Med andra ord har många konsumenter, som har rätt till återbetalt, lånat ut pengar till företagen. Konsekvenserna av pandemin blev bland annat inställda utlandsresor, som konsumenter redan hade betalat för. Därefter fick konsumenterna vänta väldigt länge på att få sina pengar tillbaka, vilket går att se som att företagen lånar pengar från dem.

Återbetalning på grund av pandemi 

Flygbolag har varit hårt drabbade på grund av pandemin. Däremot har många företag fått stöd ekonomiskt, medan konsumenter har fått vänta på att få sina pengar. Konsumentverket förstår att det inte är en enkel situation för flygbolagen, men konsumentverket företräder inte företag, utan konsumenter. När en resa blir inställd, ska företaget betala tillbaka pengarna senast efter sju (7) dagar. Därmed är det inte tillåtet att låta konsumenter vänta längre än så.

Flygbolag som inte följer regelverket och inte återbetalar pengarna till konsumenterna inom tidsfristen (7 dagar), kan konsekvensen bli miljonbelopp i vite. Ett vite är ett bötesbelopp, och även vanligt förekommande i avtal.