Tjäna pengar när människor är oroliga är oroväckande 

Att företag vill tjäna pengar när människor är oroliga genom utnyttja det, är oroväckande. Exempelvis på grund av en pandemi. Tyvärr är det något flera företag gör. Detta är något som Konsumentverket påpekat. Dessutom har Konsumentverket flera ärenden som handlar om marknadsföring som är vilseledande och handlar om covid-19. Det kan också komma att påföras sanktioner och olika åtgärder mot fler företag om de inte med detta beteende.

Tjäna pengar på när människor är oroliga 

Reklam är något de flesta i samhället kommer i kontakt med regelbundet. Dessutom händer det att vissa av reklamerna avser påståenden och argument, som i många fall kan vara överdrivna. Exempelvis kan det handla om de positiva effekterna som ett preparat kan ge, till exempel olika kosttillskott. Det finns även företag som gör reklam för produkter som enligt påståenden motverkar covid-19 och genom att påstå det, utgör det vilseledande marknadsföring ifall det inte stämmer. Vilseledande marknadsföring är förbjudet i Sverige enligt marknadsföringslagen. Observera att utlämning av väsentlig information också kan vara vilseledande marknadsföring.

Hälsopåståenden som är överdrivna, har förekommit även innan pandemin år 2020. Konsumentverket har trappat upp sitt arbete mot detta och företag som inte följer lagen, kan komma att få konsekvenser. Som sagt anser Konsumentverket att vissa företag vill tjäna pengar när människor är oroliga genom att utnyttja det, att detta förfarande förekommer och är oroväckande.