Den person som ger någon annan en fullmakt är “fullmaktsgivare”. Den person som får en fullmakt från någon annan är “fullmäktige”. “Tredje man” betyder den part som ingår avtal med fullmaktsgivaren, genom fullmäktigen.

Exempelvis innebär detta att ett företag kan ingå avtal med ett annat företag, genom en anställd som fått en fullmakt att ingå avtalet för företagets räkning. Därav kan två företag ingå avtal med varandra, även utan att de faktiska firmatecknarna skriver under ett avtal.

Fullmäktige får göra olika saker, beroende på vad som framgår av fullmakten. Vi rekommenderar alltid skriftliga fullmakter, eftersom de är enklare att bevisa. Muntliga fullmakter gäller också i vissa fall, problemet är att de är svåra att bevisa.

Fullmaktsgivare, fullmäktige och tredje man

Både juridiska och fysiska personer kan vara fullmaktsgivare, fullmäktige och tredje man. Dessa begrepp innebär olika roller som blir aktuella vid tal om fullmakter. Fullmaktsgivaren är den som blir bunden av ett avtal med tredje man. Tredje man kan vara en person eller ett företag. Fullmäktige kan också vara en person eller ett företag, och den fullmäktige ska göra det som framgår av fullmakten.

Allmän domstol eller Skiljedom kan användas för att lösa någon tvist som uppstått på grund av felaktig användning av fullmakt.

Stäng meny
Call Now Button