Vem är fullmaktsgivare, fullmäktige och tredje man?

Vem är fullmaktsgivare, fullmäktige och tredje man?

Den person som ger någon annan en fullmakt är “fullmaktsgivare”. Den person som får en fullmakt från någon annan är “fullmäktige”. “Tredje man” betyder den part som ingår avtal med fullmaktsgivaren, genom fullmäktigen.

Exempelvis innebär detta att ett företag kan ingå avtal med ett annat företag, genom en anställd som fått en fullmakt att ingå avtalet för företagets räkning. Därav kan två företag ingå avtal med varandra, även utan att de faktiska firmatecknarna skriver under ett avtal.

Fullmäktige får göra olika saker, beroende på vad som framgår av fullmakten. Vi rekommenderar alltid skriftliga fullmakter, eftersom de är enklare att bevisa. Muntliga fullmakter gäller också i vissa fall, problemet är att de är svåra att bevisa.

Fullmaktsgivare, fullmäktige och tredje man

Både juridiska och fysiska personer kan vara fullmaktsgivare, fullmäktige och tredje man. Dessa begrepp innebär olika roller som blir aktuella vid tal om fullmakter. Fullmaktsgivaren är den som blir bunden av ett avtal med tredje man. Tredje man kan vara en person eller ett företag. Fullmäktige kan också vara en person eller ett företag, och den fullmäktige ska göra det som framgår av fullmakten.

Parter kan vända sig till allmän domstol eller Skiljedom för att lösa en tvist som uppstått på grund av felaktig användning av fullmakt.

Till företag och företagare

Avtaltillföretag.se.

Om du vill lära dig mer om juridik och olika avtal till företag, är du välkommen att besöka vår hemsida www.avtaltillföretag.se. Där har vi samlat mycket information om olika avtal till företag. Exempelvis finns information om Aktieägaravtal, Allmänna villkor, Konsultavtal, Samarbetsavtal, Äktenskapsförord m.fl.

AvtalGDPR.se.

Vill du lära dig mer om GDPR och GDPR avtal, får du gärna besöka vår hemsida www.avtalgdpr.se. Där finns information om GDPR och olika GDPR avtal och dokument som företag behöver för att styrka att de följer lagen. Vi har sammanställd denna sida för att du enklare ska kunna navigera och hitta information om specifikt GDPR.

Avtal till fasta priser

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser. Här kan du se vår prislista med de vanligaste avtalen. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss08-81 66 33 eller mejla oss via kontakt@digitalajuristerna.se.