Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Här presenterar vi tips från framgångsrika personer och företagare om hur du kan utveckla både dig själv och ditt företag. Det är positivt att lära från andra personer om deras misstag och framgångar. Det är så vi kan bli utvecklade och bättre inom det vi arbetar med. Därför har vi sammanställt några bra tips här som vi hoppas att ni får nytta av.

Ett tips från framgångsrika personer är att tänka logiskt

Tänk logiskt för att förstå sambandet mellan saker och ting i samhället. Logiskt tänkande ligger ofta till grund för att förstå sambanden. Många tror att det inte går att träna logik, men det stämmer inte alls. Ju mer du kan om ett visst ämne, desto enklare blir det att dra logiska slutsatser. Därav är det bra att studera på sin fritid, och inte enbart genom universitet eller liknande, även om vi uppmanar alla personer att ansöka om att gå på utbildningar.

Dessutom är det bra att försöka vara allmänbildad och kunna förstå andra perspektiv. Exempelvis studerar en jurist för att lära sig arbeta och förstå saker ur ett juridiskt perspektiv, medan ekonomer har ett ekonomiskt perspektiv. Därför bör du alltid tänka logiskt när du försöker förstå sambandet mellan olika saker.

Genom att kombinera två eller fler perspektiv, ökar förståelsen för andra tankesätt som kan hjälpa logiken till att bli bättre. Ju mer du lär dig om ett visst ämne, desto mer inser du att du inte kan. När vi granskar avtal, försöker vi alltid tänka efter klientens bästa, samtidigt som det är viktigt att beakta motpartens intressen.

Våga försöka

Misstag leder till lärdom som är positiv i slutändan. Därför är det viktigt att inte vara rädd för att begå misstag. Se det istället som lärdom, som får dig att växa och bli modigare. Självklart är det bättre att försöka undvika att göra misstag genom att exempelvis försöka lära sig av andra tidigare misstag. Däremot är det omöjligt att undvika begå misstag, om du strävar efter att nå höga mål och har stora ambitioner.

Att våga försöka, lära sig av sina misstag och sedan göra rätt, är precis vad alla framgångsrika personer gör. Därför är vårt tips till dig att göra detsamma! Det är aldrig försent att försöka på nytt. Alla förtjänar en ny chans att visa vad de går för. Vi tror på alla personer, som tror på sig själva. Enligt oss bör alla försöka sitt yttersta, för att nå sina mål.

Många framgångsrika personer och entreprenörer använder sig av 30 månaders regeln. Den innebär att förtaget måste visa sig vara lönsamt efter 3 år, annars är det inte värt att fortsätta. Det är vanligt att misslyckas de första gångerna. Det handlar om hur du tar dig upp och vad du gör av lärdomarna. Genom att aldrig ge upp, alltid försöka bli bättre och lära sig av sina misstag kommer du att lyckas förr eller senare.

Ingenting är omöjligt

På bara några hundra år har vi skapat otroliga uppfinningar som ingen trodde var möjligt. Exempelvis trodde vi inte att vi skulle bära häftiga smarta klockor, exempelvis apple watch idag för bara 15 år sedan. Det är svårt att tänka sig ett liv utan internet och mobiler i vårt digitala samhälle. Men ingenting av detta fanns för bara 100 år sedan. Därav menar vi att allt är möjligt. Allt började en gång i tiden som en idé i något huvud och som sedan blev till specifika tankar. Därefter blev idén till handlingar och i slutändan en ny uppfinning.

Förmodligen har de allra framgångsrikaste gjort fler misstag än de flesta av oss och ändå har de kommit dit de är idag. Kom därför ihåg att misstag leder till lärdom som är positiv i slutändan. Fokusera på lösningar, istället för problem. Det är viktigt att vara modig och ta saken i egna händer. Försök idag istället för att ångra att du inte försökte imorgon. Kom alltid ihåg att misstag leder till erfarenhet och erfarenhet leder till framgång.

Studera mer på din fritid

Syftet med att studera på universitet är att lära sig mer om hur man lär sig och hur problem blir lösta. Det är positivt att studera mer på din fritid. Vi får ofta frågan om hur det är att studera. Det är roligt och intressant att lära sig nya saker. Det påverkar dig positivt, eftersom du bli mer intelligent och allmänbildad.

Många undrar också vad syftet är med att lära sig massvis med kunskap, som inte alltid är användbar i verkligheten. Tanken är att du ska lära dig finna rätt svar på saker och ting och hur du kommer fram till svaren genom olika metoder. Därav lär du dig läsa massvis med material på ett strukturerat sätt.

Syftet med att studera på universitet är att lära sig hur man lär sig och att lösa problem

Läkare, jurister, ingenjörer, psykologer mfl löser många problem och har ett visst tillvägagångssätt att göra det på. Det är inte meningen att studenter ska memorera tusentals sidor av kurslitteratur. Istället är det tillvägagångssättet att lösa problem som är det viktiga. Notera att studera inte behöver innebära studier på ett universitet eller liknande. Det går även att studera själv på egen hand och bli minst lika duktig.

Studera dagligen

Oavsett hur högutbildad en person är, bör personen studera dagligen för att bli ännu bättre. Det kan handla om vad som helst som är intressant. Många studerar även för att bli bättre inom det yrke man vill arbeta med. Ett tips från framgångsrika personer är därför att studera dagligen.

Det är inte ett papper från ett universitet som definierar hur mycket en person kan. Istället är det kunskapen som en person besitter som är det viktiga. Gör som de allra framgångsrikaste personerna gör: Använd minst 1 timme varje dag till att studera och lära dig något nytt och studera mer på din fritid.

Hitta balansen mellan höga och realistiska mål

Det är viktigt att ha realistiska mål i livet och i arbetslivet. Det kan vara drivande och motiverande att ha höga mål. Med det är viktigt att mål och delmål är realistiska. Eftersom det kan ge en negativ effekt om målen alltid är för höga och inte uppnås. Det kan göra en person deprimerad, att inte uppnå sina höga mål. Därav är det bättre att sätta flera mindre delmål, som du kan klara av att uppnå. Delmålen tar dig därefter närmar slutmålet. Genom att arbeta på detta vis, med att dela upp mål i mindre delmål, är det enklare att uppnå dem. Dessutom verkar det motiverande och har en positiv effekt i längden. Eftersom det bygger upp ditt självförtroende. Detta är särskilt viktigt att tänka på för företagare och chefer. Det är viktigt att kunna motivera arbetsgruppen till mer arbete, genom olika realistiska delmål.

Det är viktigt med realistiska mål i livet

En av Canadas största entreprenörer berättar om sina investeringar i ett 50-tal företag. Han har kommit fram till att alla hans företag som är lönsamma, är drivna tillsammans med en eller flera kvinnor eller av kvinnor. Hans hypotes är att kvinnors mål är mer realistiska än männens. Det är positivt för moralen i en grupp av människor att ha realistiska mål. Han tror att det är en stor och viktig bidragande faktor till framgång. Det kluriga men viktigaste är att hitta balansen mellan sina mål och verkligheten.

Ha en bra arbetsmiljö

Det är arbetsgivaren som bär det yttersta ansvaret för att det ska vara en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Anställda personer ska kunna arbeta trygg, utan risk för ohälsa eller olycksfall enligt arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter. De anställdas välmående har stor betydelse för hur arbetet utförs och det påverkar även arbetsmiljön. Därför är det viktigt att chefer är motiverande och höjer moralen i arbetsgruppen. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom aktiviteter och tävlingar av olika slag. Det kan vara arbetsrelaterat eller inte. Huvudsaken är att de anställda ska må bra och trivas med både varandra och sitt arbete. Eftersom det genererar bättre resultat för företaget i längden.

Kom ihåg att mål utan en plan är endast en dröm

Ett mål utan en plan är endast en dröm. De flesta människor har ett mål i livet som kan vara en drivkraft eller en inspirationskälla. Det är viktigt att ha en plan och delmål som till slut ska ta dig till slutmålet. Exempelvis genom delmål från varje kvartal, till varje månad. Det är även positivt att dela upp målen till varje vecka och även varje dag. På så sätt kan du se din utveckling och hur väl du uppnår dina mål.

Enligt en studie från universitetet Harvard, är sannolikheten att nå sitt slutmål mycket större för den som skriver ner sitt mål, än den som inte gör det. Detta innebär att sannolikheten är större att personer som skriver ner målen kommer att lyckas. Dessutom är det positivt att även anteckna ifall man uppfyllt målen för dagen på kvällen. På så sätt är det möjligt att hålla koll på utvecklingen och överväga eventuella ändringar. Om du redan inte börjat, börja nu. Det är nästan aldrig försent att nå sitt mål. Detta förutsätter att du dedikerar din tid åt dina mål och inte ger upp. Ett tips från framgångsrika personer är därför att följa upp dina mål och delmål.

Ett bra tips från framgångsrika personer är att du ska använda din tid effektivt

Använd din tid smart och effektivt i alla lägen. I Sverige arbetar vi mindre i snitt än personer från många andra länder, både inom EU och utanför. Här är det få som behöver arbeta mer än 40-timmar per vecka för att ha råd att försörja sig. Detta till skillnad från många andra länder där anställda arbetar 60-80 timmar per vecka och ändå har det svårt. Detta innebär att vi i Sverige har mer tid över till annat, vilket är positivt. Det är viktigt att använda din tid smart och effektivt. Vi kan hinna med både arbete, fritid och andra sysslor under dagens gång. Allt handlar om vad vi prioriterar och vad vi vill hinna göra under dygnets timmar.

Ett väldigt effektivt och enkelt sätt att konkurrera med andra är att spendera mer tid för att bli bättre. Det lönar sig att vara aktivare än konkurrerande personer och företag. Dock är effektivitet viktigare, vilket många glömmer bort. En person som arbetar 8 timmar effektivt, kan uppnå bättre resultat än någon som arbetar 16 timmar aktivt men ineffektivt. En kombination av dedikation, effektivt arbetssätt och att arbeta med något som du tycker om. Genom att planera dagen rätt, kommer du att ha större chans att uppnå framgång.

Lär dig något nytt varje dag

Tidigare har vi nämt att en sak som i princip alla framgångsrika har gemensamt. Det är att de tillbringar minst 30 minuter per dag till att lära sig något nytt. Vi rekommenderar er att använda tiden smart och ständigt försöka bli utvecklade på olika sätt. Detta säger vi med tanke på att vi har mer tid över till annat än personer i många andra länder. Ett tips från framgångsrika personer är att välja att se på en lärorik dokumentär, istället för att välja att se på en film. Det är ett bra sätt att börja få in rutinen att lära sig något nytt varje dag.

Hitta din inre drivkraft

Genom att hitta din inre drivkraft, kommer alla dina svårigheter och hinder som väntar att bli enklare att överkomma. I svåra tider, när ingen tror på dig, är det viktigaste och ända som behövs den rätta mentala inställningen.

En stark inre drivkraft hjälper dig att få den rätta mentala inställningen som du behöver för att klara av hinder. Därför är den så viktigt att hitta. Människans kapacitet kontra fantasi är närmare varandra än många tror. För 100 år sedan var det endast en fantasi att resa till rymden, idag gör människan det.

Sedan människans begynnelse har människor promenerat mellan landsgränser och har säkerligen fantiserat om ett fordonsliknande föremål. Idag ser vi bilar i hela världen. Vi är kapabla till så mycket som vi själva inte ens vet om ännu. Ett tips från framgångsrika personer är att hitta din egen motivation och drivkraft, så kanske du är nästa person som skapar något revolutionerande.

Det är skillnad på att lyssna på andra och göra som andra

Det är skillnad på att lyssna på andra och göra som andra. Dessutom är det bra att lära sig av andra personers misstag, istället för att begå dem själv. Detta innebär inte att det är bra att lyssna på vad alla säger, utan det är viktigt att göra en egen bedömning.

Ett sätt är att analysera de råd och tips andra ger och ställa dem i relation till ens egna tankar och idéer. Det kan vara svårt för utomstående att vara lika insatta som er själva och deras tips grundar sig inte alltid på all information, utan endast en mindre del. Kom ihåg att lita på er själva och sträva efter era mål.

Ännu ett tips från framgångsrika personer är att analysera trender i samhället

Det är viktigt att kunna förutspå och analysera trender som företagare. Trender uppkommer när en marknadsrörelse kontinuerligt är påväg uppåt eller neråt. För att kunna göra en ordentlig marknadsanalys är det bra att förstå sig på trendutvecklingar. Det är också viktigt att kunna analysera olika situationer. Eftersom företagare går igenom många olika skeden och faser i sitt företagande och personliga utveckling, är det viktigt att också analysera sig själv. Ett bra tips från framgångsrika personer är att analysera sig själv och samhället i stort med jämna mellanrum.

Gårdagens trend kan skilja sig mycket jämfört med morgondagens och det är viktigt att hänga med utvecklingen för att inte bli överkörd av konkurrenter. Ett tydligt exempel är när Apple och Samsung började dominera mobilbranschen efter lanseringen av deras smartphones. Ett av världens största mobilföretag, Nokia, levde tyvärr på gamla trender vilket också har lett till extremt stora förluster inom mobilbranschen för deras del. Att kunna känna igen morgondagens trend kan vara en avgörande faktor mellan framgång och undergång.

Fokusera på rätt sak

En av de absolut viktigaste faktorerna till framgång är att fokusera på rätt sak. Det är viktigt att fokusera på sina mål och inte på sina hinder, för att nå framgång. Det är också positivt att fokusera på lösningar, istället för på problem. Alla människor stöter på hinder i sitt liv.

Ju större saker du vill uppnå, desto större hinder kommer du vara tvungen att tackla. Genom att fokusera på rätt sak och bemöta de allra tuffaste hinder, kommer lärdomen och resultaten att maximeras.

Investera i kunskap och erfarenhet till dig själv

Den bästa investeringen en människa kan göra är att investera i kunskap och erfarenhet till sig själv. Det är den ända investeringen där resultatet alltid blir positivt. Ju mer du lär dig, desto positivare är det.

Ett viktigt tips från framgångsrika personer är att hitta ett bra team

Ju större mål ett företag har, desto viktigare är det att bygga ett bra team. Oavsett hur duktig du är, finns det begränsningar på hur mycket du klarar av själv. Ett starkt team är bättre än en stark individ. Därav är det bra att motivera varandra och hålla humöret uppe. Det är bra att hålla en god arbetsmoral i teamet för att alla ska kunna prestera sitt bästa och samtidigt må bra. Som företagare måste du fokusera på rätt sak, för att bygga ett starkt team och ett starkt företag där anställda trivs.

Genom att vara bra på olika saker och komplettera varandra, har ni grunden till att vara ett bra team. Det är även viktigt att känna sig bekväm och tycka om att arbeta med varandra. Det spelar ingen roll ifall ni är oense i vissa frågor, utan det viktiga är hur ni kommer fram till lösningarna som krävs. Den viktigaste resursen i företag är nästan alltid de anställda. Ju bättre de anställda arbetar tillsammans, desto bättre resultat når företaget. Försök att alltid få teamet att fokusera på lösningar och inte på problem. Ett mycket bra tips från framgångsrika personer är därför att skapa ett bra team.

Se möjligheterna med globaliseringen

Globaliseringen växer och idag kan vi handla varor från världens alla hörn, genom några enkla klick från vår telefon eller dator. Jämför man varorna i en matbutik idag och från 1970 talet kan man se otroligt stora skillnader som främst beror på den ökade handeln mellan landsgränserna. Internet har gett oss möjligheter att kommunicera och göra affärer med människor som befinner sig flera tusentals mils avstånd från varandra.

Det gäller att ta vara på de möjligheter som internet har gett oss, framförallt när det gäller faktabaser som exempelvis Google, eftersom de har gett oss fantastiska möjligheter att lära oss nya saker på ett enkelt och lättillgängligt sätt. Det stämmer att internet och robotar har ersatt många av dagens jobb, men det har också skapat massvis med nya.

Våga ta dig ann obekväma situationer

Det kan kännas nervöst att göra något annorlunda som till en början känns obekvämt och ibland kan det leda till att man mår dåligt. Risken är att det blir värre, ifall man inte tar itu med grundproblemet eller det som känns jobbigt. Det är vanligt att personer som lyckas åstadkomma ett visst resultat känner en lättnad över att ha klarat av något som var obekvämt och svårt i början. Därför är det viktigt att ständigt försöka utvecklas varje dag, på olika sätt och vis.

Ett sätt är att ta itu med de saker som får dig att känna dig obekväm, vad det än må vara, exempelvis att ringa kalla samtal, tala inför en större grupp osv. Det är också bra att skriva ner sina framsteg, för att kunna följa upp sin personliga utveckling. Kom ihåg att små framsteg är bättre än inga framsteg. Ett tips från framgångsrika personer är att våga mer!

Du är din viktigaste resurs

Du är din viktigaste resurs och om du värdesätter dig själv, din tid och din kunskap kan du prestera bättre. Det som ofta skiljer de framgångsrika företagen från mindre framgångsrika företag är ledningen och framförallt grundarens arbetssätt, etik och moral. Det är egenskaper som är viktiga i många delar för att teamet ska kunna fatta rätt beslut och nå långsiktiga mål. Det gäller att tro på dig själv och dina idéer samtidigt som det är viktigt att kunna realisera dina mål. Oavsett om andra ser ner på dig eller inte tror på dina idéer, betyder det inte att det är fel på idéerna. Vi vill därför påminna dig om att de flesta revolutionerande idéer har blivit kritiserade mycket innan det blivit normaliserat. Vi tror på dig om du själv tror på dig. Detta är ett tips från framgångsrika personer, som handlar om att du ska värdesätta dig själv högt.

Bygg upp ditt närverk

Ett tips för att bygga upp sitt nätverk är att försöka hitta ”win-win” eller ”win-win-win” lösningar med andra företag. Med andra ord hitta förslag på saker som gynnar båda företagen som har samma målgrupp och kunderna. Detta brukar vara ett sätt att utveckla sitt förtag samtidigt som man skapar kontakter med andra företagare och kan göra kunderna glada. Ett smart tips från framgångsrika personer är att samarbeta med andra och bygga upp ditt nätverk. Det kan vara svårt att göra detta om ena företaget är för stort i jämförelse med det andra eftersom man kan känna att det endast gynnar ena parten. Därför är det bättre att hitta jämnstora bolag som ens egna och hitta nya sätt att skapa värden till er målgrupp tillsammans.

Sluta komma med ursäkter

Det finns personer som faller men som inte tillåter sig besegras och så finns det människor som kommer med ursäkter när de ställs inför svårigheter. Det är när man vågar ta sig ann de allra svåraste uppgifterna som man lär sig allra mest. Ursäkter är ett sätt att undvika obekväma situationer, som man innerst inne vet att man borde ta sig ann. Ett viktigt tips från framgångsrika personer är därför att alltid kämpa på, även när det känns jobbigt. Det är en härlig känsla när man tagit itu med något väldigt jobbigt. Det är ert val vilken av dessa två människotyper ni vill vara och glöm inte bort att det aldrig är försent att göra en förändring.

Fatta rätt beslut vid rätt tillfälle

Att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle kan vara svårt men också väldigt avgörande och betydande. Erfarenhet och att studera andras motgångar/framgångar är två sätt att lära sig när man ska fatta vissa beslut. Det är bra att tänka efter två gånger innan man tar ett förhastat beslut och det kan även hjälpa att diskutera beslutet med någon innan man fattar det. Det är viktigt att våga prova sig fram och ifall man gör ett misstag är det bara att göra om och göra rätt. De ända som aldrig misslyckas, är de som aldrig provar. Ett tips från framgångsrika personer är att försöka och sedan analysera resultatet, och därefter försöka på nytt.

Våga tänka annorlunda

Det är viktigt att våga vara annorlunda och kreativ. När man får nytänkande och revolutionerande idéer är det normalt att andra människor tänker att man är dum och tänker orealistiskt. Ett exempel är när en av grundarna till Vodafone fick frågan i början på 90-talet om hur många han trodde skulle ha en mobiltelefon år 2000 och han svarade 5%. Människor hånade honom för hans svar och tyckte att det lät helt orealistiskt. Idag har ungefär 99% av världens befolkning tillgång till en mobiltelefon. Att andra människor inte trodde på idén hindrade inte dem från att revolutionera världen och idag ser vi alla mobiler som en självklarhet. Ett tips från framgångsrika personer är därför att du ska våga tro på dig själv och inte låta någon hindra dig från att uppnå dina visioner.

Våga utmana dig själv

Genom att utmana sig själv och arbeta utanför sin bekväma zoon, finns stora möjligheter till att utvecklas och det är en viktig faktor för att uppnå framgång. Ju mer utmanande någonting är, desto större känns belöningen av att lyckas. Alla människor har svagheter och brister som kan förbättras. Dagen du känner att du är tillräckligt bra, är dagen du slutar utvecklas.

Många framgångsrika personer brukar tillbringa minst 30 minuter per dag till att lära sig någonting nytt. Detta är ett tips vi verkligen rekommenderar alla att följa. Slutsatsen vi kommit fram till är att ju mer man lär sig om ett ämne, desto mindre känns det som att man kan. Eftersom man inser hur mycket mer fakta det finns att lära sig om i princip allting. Om du inte tagit tag i din personliga utveckling, börja då idag genom att exempelvis läsa 30 minuter om någonting du vill lära dig mer om, men samtidigt är obekväm med. 

Våga lita på din magkänsla

Det är viktigt att kunna lita på sin intuition och magkänsla när man ska fatta vissa beslut i livet. De flesta ställs ofta i situationer där man är osäker på vilket val man ska välja. Det är viktigt att kunna lita på sin magkänsla för att fatta rätt beslut eftersom magkänslan ofta är korrekt. Oavsett om man har fel, kan man lära sig av sitt misstag och förhoppningsvis göra rätt nästa gång. Våga lita på er själva och er kapacitet, för vi människor är kapabla till extremt mycket med rätt inställning och träning. Ett tips från framgångsrika personer är därför att träna på att lita mer på sin magkänsla och intuition.

Sätt upp mål som kan mätas i statisk

Det är bra att sätta upp mål som kan mätas i statistik. Det är nämligen ett enkelt sätt att kunna jämföra sina mål och resultat på, för att kunna förbättras i framtiden. Att arbeta framåt mot ett mål utan att följa upp sin plan och sina resultat kan leda till ett ineffektivt arbete. Dessutom kan det leda till att man går miste om viktig fakta och information om sitt arbetssätt. Det är då svårt att sätta fingret på vad som bör förbättras och då är det lätt hänt att man arbetar i blindo, vilket inte alls är lika effektivt. Genom att mäta sina resultat med hjälp av statistik, är det lättare att finna den rätta vägen och arbeta mer effektivt.

Det är viktigt att lyssna

Att lyssna är en extremt viktig del av att utvecklas. Det är bra att försöka lyssna på människor med erfarenhet och lära sig av deras misstag istället för att begå dem själv. När man pratar, kan man lära andra något. När man lyssnar, kan man lära sig själv något. Kunskap är ovärderligt och det finns alltid nya saker att lära sig. Ett bra tips från framgångsrika personer är att du ska försöka att ta varje tillfälle i akt, genom att alltid försöka bli bättre. På så sätt kan du få nya lärdomar och erfarenheter.

Visualisera dig själv i framtiden

Ett tips från många framgångsrika personer till alla som vill uppnå sina mål är att visualisera sig själv i framtiden när man uppnått det. Enligt många framgångsrika personer är det ett sätt att alltid hålla sig motiverad och ett väldigt bra hjälpmedel. Några kanske har hört talas om Law of Attraction, dvs att man dras till det man vill dras till. Genom att visualisera sina framtida mål och planer, dras man mer naturligt åt det som är positivt och det man behöver för att uppnå det man vill. Framgång byggs inte på lycka utan hårt arbete, misstag man lärt sig av och mental stryka för att inte ge upp på vägen.

Viktigt att analysera olika situationer

De flesta av oss har någon gång i sitt liv kommit på en idé som man tycker är jättebra och att det sedan visar sig vara en dålig idé. Vi på Digitala Juristerna analyserar därför våra idéer på ett visst sätt för att så snabbt som möjligt kunna avgöra om idén är tillräckligt bra för att vi ska gå vidare med den. Det är viktigt att komma ihåg att en idé ändras längst vägen eftersom man alltid stöter på oväntade problem. Var hellre förberedd än oförberedd och fortsätt kampen mot att uppfylla dina mål.

Det finns inget substitut för hårt arbete

Det finns inget substitut för hårt arbete och ingen kommer göra det åt dig. Bakom majoriteten av alla framgångar ligger det hårt arbete i grunden. Man kan kämpa i åratal utan framgång men genom att aldrig sluta kämpa, är det möjligt att uppnå allt. Ett bra utgångsläge är att börja arbeta före alla andra och sluta arbeta efter att de flesta har slutat. Dessutom bör man vara väldigt fokuserad för att kunna arbeta så effektivt som möjligt under den tiden. Det är du som har makten att påverka din vardag och omgivning. Genom hårt arbete kan din dröm bli din verklighet.

Lyssna inte på nej-sägare

I livet som företagare stöter man ofta på många Nej-sägare och personer som inte tror på en, vilket kan dra ner självförtroendet och påverka ens beslut negativt. Försök att alltid vara unik, oavsett vad andra tycker och tänker! Det är ingen nyhet att vi alla påverkas av omgivningen och genom att ha fler likasinnade människor runtomkring sig som delar ens visioner, kan det istället ha en positiv påverkan. Vi blir starkare av att samarbeta och det är därför viktigt att bygga upp ett team som kan och vill växa tillsammans. Människor som delar samma visioner och är likasinnade, brukar kunna samarbeta bättre. Därav är det viktigt att tänka på att vi påverkar varandra och försök därför påverka varandra positivt och hjälp varandra när ni kan.

Ett mycket viktigt tips från framgångsrika personer är att se ur kundens perspektiv

Den gyllene regeln inom affärsvärlden är att kunna se ur kundens perspektiv. Kunden kommer alltid först och att vårda sina kunder och bygga långsiktiga relationer är en viktig framgångsfaktor inom företagande. Ett sätt som många företag använder för att få återkommande kunder är att ha någon typ av lojalitetsprogram. Lojala kunder leder till regelbundna intäkter och regelbundna intäkter leder ofta till lönsamhet. Vi rekommenderar alla att lyssna på sina kunder och deras åsikter, det brukar oftast ge positiv effekt. En nöjd kund är en bra kund, så ta vara på dem. 

Se möjlighet i varje svårighet

En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet. En optimist ser möjligheter i varje svårighet. Tänk positivt och se inte ett hinder som ett problem, utan som en möjlighet att lära sig något nytt. Ju fler hinder du tar dig igenom, desto mer erfaren och duktig blir du på att tackla problem inför framtiden. Belöningen av framgång skulle inte vara så stor, om inte vägen dit vore oerhört svår och tuff. Fortsätt kämpa tills du når ditt mål.

Kriser skapar möjligheter

Utvecklingen i samhället sker idag snabbare än någonsin och skapar nya möjligheter. Den snabba förändringen medför även negativa konsekvenser vilket vi måste ta ansvar för. Detta öppnar upp stora möjligheter för företagare att satsa på att göra något positivt för klimatet och samtidigt tjäna pengar. Exempelvis pratar politiker ofta om problemen. Men det är alla företag och människor som gör den största förändringen. Att kriser skapar möjligheter är ett kinesiskt uttryck som är ett motto som är bra att utgå ifrån under svåra perioder. Klimatet är ett exempel på en kris vi lever med som kan leda till extrema konsekvenser för planeten, om vi inte gör en förändring nu. Miljövänliga företag är även hållbara i längden och det är ytterligare ett plus.

Stäng meny
Call Now Button