Anlita en jurist att skriva avtal till fast pris som inkluderar samtal med jurist

Du kan kontakta oss för att anlita en jurist att skriva avtal till fast pris som inkluderar samtal med juristen och genomgång av avtalet.

Anlita en jurist att skriva avtal till fast pris som inkluderar samtal med jurist
Vi riktar oss till små- och medelstora företag i hela landet

nytt avtal specifikt anpassat för din situation

Vi kan upprätta och skriva ett avtal specifikt avtal anpassat för just din situation och dina önskemål. Arbetet utförts till ett fast pris för hela ärendet. Priset inkluderar även samtal och genomgång med jurist.

Vi skriver avtal till fasta priser enligt vid var tid gällande prislista som finns publicerad på denna hemsida. Om du inte hittar avtalet du söker i prislistan, kan du kontakta oss för att få ett fast pris. Du får alltid veta priset innan du anlitar oss.

Arbetsprocessen vid upprättande av avtal

Arbetet startar först efter att du har godkänt priset och arbetsupplägget.

En jurist kommer att börja formulera avtalet och utföra arbetet. Därefter får du tillgång till det det första avtalsutkastet för att kika igenom det. I samband med detta, bokar du och juristen in en tid för gemensam genomgång av avtalet via dator och telefon. 

På genomgången av avtalet kommer du och juristen att diskutera ärendet närmare samt gå igenom hela avtalet från början till slut. Juristen genomför även eventuella justeringar i avtalet vid behov och enligt dina önskemål. Dessutom får du möjlighet att ställa frågor kring ärendet och diskutera med juristen. Därefter blir arbetet slutfört.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

KONTAKTA OSS

Vi besvarar meddelandet och kontaktar dig så snart vi kan.