Juridisk granskning av avtal till fast pris som inkluderar samtal med jurist

Hos oss kan du beställa juridisk granskning av avtal till fast pris som inkluderar samtal med jurist, justeringar och kompletteringar.

Juridisk granskning av avtal till fast pris som inkluderar samtal med jurist
Vi riktar oss till små- och medelstora företag i hela landet

Granska och justera ett befintligt avtal

Vi kan granska ett avtal, skriva kommentarer till avtalet göra eventuella justeringar eller tillägg vid behov och enligt dina önskemål. Arbetet utförts till ett fast pris för hela ärendet. Priset inkluderar även samtal och genomgång med jurist.

För att kunna erbjuda ett pris för arbetet, behöver vi först se avtalet och göra en bedömning av ärendet. Skicka gärna avtalet till oss för bedömning. Därefter får du ett fast priserbjudande för hel arbetet. Du får alltid veta priset innan du anlitar oss.

Arbetsprocessen vid avtalsgranskning

Arbetet startar först efter att du har godkänt priset och arbetsupplägget.

En jurist kommer att granska avtalet och utföra arbetet. Därefter får du tillgång till det granskade avtalet inklusive kommentarerna, alternativt det nya reviderade avtalsutkastet. I samband med detta, bokar du och juristen in en tid för gemensam genomgång av arbetet via dator och telefon. 

På genomgången av arbetet kommer du och juristen att diskutera ärendet närmare samt gå igenom hela avtalet från början till slut. Juristen genomför även eventuella justeringar i avtalet vid behov och enligt dina önskemål. Dessutom får du möjlighet att ställa frågor kring ärendet och diskutera med juristen. Därefter blir arbetet slutfört.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

KONTAKTA OSS

Vi besvarar meddelandet och kontaktar dig så snart vi kan.