Oskäligt pris i enlighet med 36 § i konsumenttjänstlagen

Högsta domstolen gav ett uttalande i ett mål i tingsrätten där en person reklamerat pga oskäligt pris i enlighet med 36 § i konsumenttjänstlagen. Tingsrätten frågade Högsta domstolen om personen hade rätt att reklamera på grund av att denne ansåg att priset var oskäligt i enlighet med 36 § i konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen är tvingande. Det innebär att det inte är möjligt att avtala om sämre villkor än det som står reglerat i den lagen. 

Reklamerat pga oskäligt pris i enlighet med 36 § i konsumenttjänstlagen

En privatperson (konsument) köpte tjänster från ett företag. Det gällde bland annat renovering av badrum och kök. Däremot hade de inte kommit överens om något pris. Istället skulle personen betala ett skäligt pris, vilket slutade med en tvist i domstol. Personen ansåg inte att priset var skäligt och ville därför få tillbaka en del av pengarna som denne betalat. 

I och med att byggbolaget bestred kravet på återbetalning, avgjordes målet i tingsrätten där Högsta domstolen lämnade sin förklaring. Personen var passiv vilket företaget menade bör ha en påverkan. Högsta domstolen påpekade att det går att ha rätt till återbetalning även fast det föreligger passivitet. Däremot kan det leda till att personen förlorar sin rätt till återbetalning.

Domstolen kom fram till att det inte finns någon reklamationsskyldighet i mål nr Ö 672-21 när det gäller skäligheten på priset. 

Försäkringsbolag sa upp en försäkring i förtid 

I ett annat mål kom Högsta domstolen fram till att det inte var tillåtet för försäkringsbolaget att säga upp försäkringen i förtid för att personen ifråga var misstänkt för brott i detta mål. Däremot blev personen aldrig dömd utan frikändes från misstankarna. Försäkringsbolaget fick betala skadestånd för situationen.