You are currently viewing Regler kring lägenhetsbyte

Regler kring lägenhetsbyte

Regler kring lägenhetsbyte är otydliga för mig. Jag bor i en trea och har ansökt om att byta till en fyra. Hyresvärden är densamma som nu och hyran är ungefär 1500kr dyrare på den nya lägenheten. Min inkomst är ca 27 000kr före skatt och jag har flera barn. Jag har skickat intyg om min sambo, familjebevis och även lämnat hans inkomstuppgifter. Jag har bott i lägenheten i 10 år och aldrig varit sen med en hyra. Nu har hyresvärden nekat bytet, eftersom jag tydligen inte uppfyller hyresvärdens grundkrav. Har de rätt att neka bytet?

Regler kring lägenhetsbyte

Svar:

Det är svårt att svara på frågan och ge dig ett korrekt svar, eftersom du inte specificerat hyresvärdens grundkrav. Däremot kan jag förklara vilka regler som gäller för lägenhetsbyten enligt lag.

Krav för lägenhetsbyte

Kraven för att få ett godkänt lägenhetsbyte är att:

  • Du ska ha ett förstahandskontrakt,
  • Det ska finnas beaktansvärda skäl,
  • Bytet ska ske utan olägenhet för hyresvärden eller att inga särskilda skäl talar emot det.

Några anledningar som klassas som beaktansvärda skäl kan vara exempelvis lägre hyra, större storlek på lägenheten eller att man vill flytta till en annan ort av någon anledning. Du vill flytta till en större lägenhet, eftersom du behöver fler rum för barnen. Detta är enligt lagen att betrakta som beaktansvärda skäl. Utifrån informationen du givit, uppfyller du de två första punkterna som krävs, men problemet kan vara att det tredje kravet inte blir uppfyllt.

Innebörden av särskilda skäl eller olägenhet

Ett praktiskt exempel på särskilda skäl för hyresvärden, är om hyresvärden misstänker att bytet sker via svarta pengar. Hyresvärden har rätt att neka ett byte, ifall att det innebär påtaglig olägenhet för hyresvärden eller om särskilda skäl talar emot det.

Praktiska exempel på påtaglig olägenhet är dålig kreditvärdigheten. Det kan även vara att hyresgästen inte är skötsam eller inte betalar hyran i tid. Det kan även vara så att hyresgästen stör sin omgivning. Dessutom har hyresvärdar inkomstkrav, som kan variera från olika hyresvärdar och som måste uppfyllas. Generellt brukar det vara en lön på minst 3 gånger hyran före skatt, men det kan variera och det är upp till hyresvärden att bestämma.

Har hyresvärden rätt att neka bytet?

Hyresvärden har rätt att neka ett lägenhetsbyte, om hyresgästen inte uppfyller dessa ovannämnda krav. De specifika kraven på exempelvis inkomsten varierar. Eftersom det inte står med i frågan, kan jag inte svara på om du har rätt eller fel i ditt fall. Däremot verkar det som att du inte uppfyller inkomstkravet utan din sambos inkomst och problemet kan ligga där.

Vår rekommendation

Vi skulle rekommendera dig att höra av dig till hyresvärden och fråga varför du inte uppfyller kraven. Be gärna om ett skriftligt svar. I ditt fall ska du flytta in med din sambo och tillsammans bör ni klara av inkomstkravet. Ett tips är att även ställa frågan till hyresgästföreningen. Tack för din fråga och vi önskar dig all lycka.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss