Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Vi har sammanfattat vanliga och bra marknadsföringsmodeller som är bra för företagare och marknadsförare att känna till. Dessa marknadsföringstips kan bli använda oavsett vilket företag du driver eller inom vilken bransch. Vi hoppas att du får nytta av dem och önskar dig ett stort lycka till i ditt företagande.

Marknadsföringstips för alla företag

Marknadsföring är en av de absolut viktigaste delarna i ett företag. Eftersom det generar kunder, vilket i sin tur leder till intäkter. Det brukar också vara en av de största utgiftsposterna. Det innebär att det gäller att göra det så bra som möjligt för att inte förlora pengar. Därför är det bra att alltid analysera sina marknadsföringsaktiviteter i efterhand. Det är också bra att känna till olika marknadsföringstips.

Dessutom är det också viktigt att räkna ut ifall marknadsföringsaktiviteterna är lönsamma. Det kan du göra genom att dividera kostnaden med antalet kunder som det har genererat. Om kostnaden att få in en kund är större än vad vinsten per kund är när du säljer en vara eller tjänst, är aktiviteten inte lönsam.

Det är alltid positiv att studera sina aktiviteter, metoder och marknadsföringstips. Särskilt innan du lägger massvis med pengar och chansar på att det ska vara bra. Marknadsföring kan både vara väldigt dyrt eller relativt billigt beroende på hur du går till väga. En tv-reklam eller radioreklam är exempel på väldigt dyra marknadsföringsaktiviteter. Det kan nämligen vara svårt att generera tillräckligt många kunder genom dessa, för att det ska vara lönsamt.

Idag använder många personer sociala medier varje dag, exempelvis Instagram, Twitter och Facebook. Därför är det en god idé att marknadsföra sig via dessa kanaler för att nå ut till personer.  

Det är bra att vara kreativ vid sin marknadsföring

Det gäller att vara kreativ och utnyttja olika marknadsföringstips. Speciellt om du vill lyckas med så bra och effektiv marknadsföring som möjligt, för så lite pengar som möjligt. Exempelvis var antalet tittare på tv betydligt högre för 15 år sedan än idag. Det innebär att en tv-reklam idag kanske inte är lika effektiv som förr i tiden.

Modellerna som vi beskriver nedan handlar om helheten med marknadsföringen och är inga specifika marknadsföringsaktiviteter. De är ändå bra att känna till dessa modeller. De hjälper dig när du ska analysera dina planerade marknadsföringsaktiviteter för att se om de är lönsamma. Modellerna hjälper dig även att analysera ditt företag och den produkt eller tjänst du säljer. Därefter kan du enklare veta hur du ska nischa din marknadsföring och mot vilka.

Vanliga marknadsföringsmodeller och andra marknadsföringstips

Här beskriver vi 6 stycken vanliga marknadsföringsmodeller som kan vara bra för företag att känna till. Dessa modeller har funnits i åratal. Modellerna har blivit uppskattade av experter, som anser att dessa är de mest grundläggande som alla marknadsförare bör känna till. I mindre bolag sköter oftast ägaren/ägarna flera poster och då kan det också vara bra att känna till dessa modeller.

SWOT-analys

Många framgångsrika företagare brukar säga att en bra entreprenör inte definieras efter vad de är bra på. Snarare för hur de hanterar sina svagheter. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Det viktigaste är att börja analysera sig själv, sina svagheter och styrkor samt företagets. I denna modell analyserar du även vilka externa och interna faktorer som kan eller påverkar ditt företag. En del investerare efterfrågar denna analys, eftersom det visar att idéen är genomtänkt och hur du är som person.

Möjligheter kan vara hur företaget kan expandera till flera marknaden. En möjlighet kan även föreligga om du har patent på en produkt och patenten kan användas till något annat också.

Hot handlar främst om konkurrensbilden. Här kan du analysera om det finns stora företag inom samma bransch som ditt företag. Se över ifall de utgör ett stort hot, även fast de kanske inte gör det ni gör just nu. Om ni blir stora och tar marknadsandelar kanske risken är stor att de kopierar er idé eller liknande. Det innebär inte att ni inte kan lyckas. Men det är bra att vara medveten om det och alltid försöka vara steget före. 

Ansoffs matris

Denna modell är även kallad för produkt- och marknadsmatrisen. Den blir använd för att utveckla företagets tillväxt- och marknadsstrategi. 

PEST-modellen 

PEST-modellen är viktig att analysera och den kan också bli använd när du planerar och skriver företagets krisplan, eftersom de hänger ihop. Här analyserar du vilka faktorer som kan påverka företaget, både externt och internt (politiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska). Ett praktiskt exempel är om regeringen håller på att diskutera att göra någonting olagligt och du tänker göra just det i ditt företag. Då kan det vara bra att tänka om, eftersom de politiska faktorerna kan komma att påverka företaget mycket. 

4P-modellen / 4C-modellen

Denna modell är väldigt vanlig och är indelad i fyra kategorier (produkt, pris, plats och påverkan). De fyra punkterna är grunden för de erbjudanden som företaget har. I vissa fall kan du även använda 7p-modellen och där du lägger till personal, process och fysiska bevis.

En annan variant av 4p-modellen är 4c-modellen. Skillnaden mellan 4p-modellen och 4c-modellen är vart fokuset ligger. På 4p-modellen är fokuset på försäljning medan fokuset på 4c-modellen är på kunden (kostnad, bekvämlighet, kommunikation, konsument) På engelska är orden cost, convenience, Communication and consumer och det är därför som den kallas 4c-modellen. 

Porters generiska strategier (Kostnadsledarskap, differentiering, fokusering) 

Modellen handlar om hur företag har konkurrensfördelar gentemot konkurrenter. Det är bra att analysera detta när du skriver din affärsplan.

Kostnadsledarskap – handlar om att företaget konkurrerar med sitt lägre pris 

Differentiering – hur företaget eller produkten skiljer sig från konkurrenter. Exempelvis nya funktioner, en ny produkt eller en uppdatering av en gammal produkt.  

Fokusering – denna kategori är indelad i två delar, kostnadsbaserad fokusering och differentieringsbaserad fokusering. Den första är samma som kostnadsledarskap med skillnaden att man fokuserar på en mindre del av marknaden. Medan den andra är samma som differentiering, fast man riktar sig mot en mindre del av marknaden också.

Produktlivscykeln

Om du ska eller säljer en produkt är det bra att veta att alla produkter går igenom olika stadier. De brukar också ha en viss livslängd. Det är bra att känna till ungefär hur lång livstiden är. Det är viktigt för att kunna sälja nya produkter eller uppdatera befintliga, för att inte förlora kunder. I produktlivscykeln ska du analysera fyra stycken stadier från att produkten lanseras till att försäljningen av den upphör. De fyra stadierna som ska bli granskade och analyserade är: introduktionsstatiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet och nedgångsstadiet. 

Det är viktigt att antingen uppdatera produkten eller lansera en ny för kunden. Detta bör ske innan nedgångsstadiet eller precis då, för att inte förlora kunden. Oftast är det enklare att hålla kvar en kund som du har för tillfället, än att få en ny kund eller få tillbaks en gammal kund. När du redan har en kund brukar de ofta känna tillförlit. Om de gillar produkten är det relativt stor chans att de köper exempelvis en ny modell.

Stäng meny
Call Now Button