Krav för ett giltigt avtal

Krav för ett giltigt avtal

Klientfråga om krav för ett giltigt avtal

Hejsan, Vad finns det för krav för att ett avtal ska vara giltigt? Jag och en vän ska ingå ett avtal med varandra. Vi har tänkt att göra det muntligt men har funderingar på att göra det skriftligt istället. Avtalet ska sträcka sig över ett år och den som bryter mot avtalet ska betala 10 000kr till den andra parten. Vad behöver avtalet innehålla och finns det krav för ett giltigt avtal?

Svar:

Hej, Tack för din fråga. Det finns olika krav för olika avtal. Vissa avtal kräver exempelvis att de är skriftliga, eller att signaturerna ska bli bevittnade, medan andra inte gör det. Två avtal som kräver bevattning av två personer är testamenten och framtidsfullmakter. Äktenskapsförord måste också bli registrerade hos Skatteverket för att vara giltiga. Men i ert fall verkar det inte vara något av ovanstående utifrån den information du angivit och därför behöver ni inte ha vittnen.

Innehåll i skriftliga avtal

Det finns vissa krav för ett giltigt avtal för några avtalstyper. Huvudregeln inom avtalsrätten är att avtal inte kräver någon särskild form eller innehåll för att vara giltigt, utan det krävs ett anbud och en accept. Ett avtal är därför giltigt oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Däremot är det betydligt svårare att bevisa ett muntligt avtal. Därför är skriftliga avtal ett säkrare alternativ. Om ett avtal strider mot lag, men är korrekt utformat, gäller det inte ändå. Här kan du läsa mer om att skriva ett avtal själv och om grundstenarna i ett avtal, dvs de punkter som i princip alltid bör finnas med i avtal.

Det är svårt att säga exakt vad ni behöver ha med i avtalet utifrån den information du angivit. Men ni bör ha med era namn och personnummer, dvs. vilka parterna i avtalet är. Skriv även en kort inledning och introduktion till avtalet, där ni beskriver syftet med avtalet. Därefter kan ni skriva vilka era skyldigheter och rättigheter är. Skriv även avtalstiden, dvs. hur länge avtalet ska gälla.

Det är bra att ni har tänkt på att ha med ett vite (förbestämt bötesbelopp) som ska betalas till motparten vid avtalsbrott, men det är en sådan fråga som kan bli svår att bevisa om det sker muntligt. Vid en framtida tvist kan någon av er helt enkelt neka att ni har avtalat om ett vite, och då måste den andre bevisa att ni hade avtalat om ett vite, vilket kan vara svårt om det står ord mot ord. Därför är vår rekommendation att skriva avtalet skriftligt.

Vi skriver avtal på distans till fasta priser

Om du behöver hjälp med att upprätta ett skriftligt avtal och få samtala med en jurist, kontakta oss så hjälper vi dig. Vårt telefonnummer är 08-81 66 33 och vår e-post är Kontakt@digitalajuristerna.se. Vi har alltid fasta priser och i priserna ingår alltid samtal och genomgång med en jurist. Här kan du se vår prislista med våra vanligaste avtal.