Hjälp med att ansöka om patent

Det kan vara nödvändigt att ta hjälp med att ansöka om patent, eftersom det kan vara lite krångligt. Kraven för att få ett patent är att uppfinningen ska vara ny, vara möjlig att tillgodogöra för industriellt ändamål samt att uppfinningen måste ha uppfinningshöjd. Dessutom får inte det vara känt, ha offentliggjorts eller vara publicerat innan patentansökan blir inlämnad.

Det är viktigt att uppfinningen särskiljer sig från tidigare uppfinningar. Utöver detta kan en patentansökan bli avslagen om patentet avser en uppfinning som är en kombination av olika metoder som är kända. Kravet att det ska gå att tillgodogöra uppfinningen industriellt handlar om att den ska vara reproducerbar samt att uppfinningen har en karaktär som är teknisk. 

Den längsta tiden som ett patent kan vara giltigt är 20 år. Däremot kan det upphöra innan tiden löper ut. Exempelvis om innehavaren inte har betalat sin avgift till PRV, som ska ske årligen. Dessutom kan personen själv begära att patentet ska upphöra i förtid. Även en domstol kan besluta att ogiltigförklara patentet. 

Hjälp med att ansöka om patent

Det är vanligt att företag som kommer på nya uppfinningar ansöker om patent. Dessutom kan det vara nödvändigt för företag som arbetar gränsöverskridande att ansöka om patent i flera länder. Det är möjligt att göra en ansökan för att få patent i hela EU.

Det kan vara nödvändigt att behöva hjälp med att ansöka om patent. PRV är myndigheten i Sverige som arbetar med immaterialrätt och bland annat patent, mönsterskydd och upphovsrätt. Det kan vara bra att kontakta myndigheten för att få mer information. Däremot kan de enbart hjälpa till med mindre saker och svarar oftast enbart på generella frågor.

I Svensk Patentdatabas går det att göra olika sökningar, för att de vem som är innehavaren av ett patent. Dessutom går det att kontakta PRV för att få reda på svaret. Handlingarna som finns registrerade i Svensk Patentdatabas är gratis och utgör offentliga handlingar. Om du har en idé och vill se om någon har ett patent som täcker uppfinningen, kan du söka efter svar i patentdatabasen. 

Immaterialrätt är ett brett område inom juridiken. Vi arbetar inte inom detta området, utan ger enbart allmän information. Vi rekommenderar därför dig som behöver hjälp med att ansöka om patent att kontakta ett juridiskt ombud som arbetar med patent och immaterialrätt.

Du kan läsa mer om ansökningen på denna guide som PRV har skapat. Dessutom har PRV skapat en skola online som är gratis där du kan lära dig mer om patent, och immaterialrätt generellt.