Företag ingick ett avtal med en omyndig

Ett företag ingick ett avtal med en omyndig person utan att få godkännande från förmyndaren. I detta fall barnets förälder. Barnet hade tagit pengar från sin mamma. Med pengarna hade barnet köpt samlarkort för cirka 500 kr, vilket hade skett utan godkännande från mamman. Därför klagade mamman till företaget och ville ha tillbaka pengarna. Däremot ansåg företaget att de inte gjort något fel, eftersom barnets äldre bror ibland var med vid köpen. Företaget hade frågat barnen om de hade fått tillåtelse att köpa korten, och då svarade barnen att de hade fått pengarna från mamman med godkännande av köpet. I och med att företaget frågade om barnen hade tillstånd, menade företaget att de inte hade gjort fel. Företaget menade istället att barnet hade fått en dålig uppfostran. 

Företag ingick ett avtal med en omyndig 

Barnet var enbart sex (6) år och har därför ingen behörighet för att ingå avtal. Företaget hade inte heller fått något godkännande av förmyndaren. Därför rekommenderade ARN, som är en förkortning av allmänna reklamationsnämnden, att företaget skulle lämna tillbaka pengarna. Detta ansåg ARN, oavsett om korten blev återlämnande eller inte, eftersom de inte anser att barnet hade nytta av samlarkorten ifråga. 

Ett ärende där reklamation skett i tid, men felet ansågs uppkommit efter köpet 

En konsument hade reklamerat en mobil inom en månad från köptillfället. Vid detta fall kom ARN fram till att felet uppkommit efter köpet, även om reklamationen skett i tid. ARN konstaterade först och främst att om en reklamation skett inom sex (6) månader, anses felet ha funnits innan köpet. Men i detta fall var det fråga om en fuktskada i en mobil. ARN kom därför fram till att om fuktskadan funnits innan köpet, borde inte mobilen ha fungerat vid köpetillfället, vilket den gjorde.