Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

När du startar ett företag kan du behöva kapital för att finansiera din affärsidé. Det finns olika sätt att finansiera din affärsidé och ditt företag på. Här går vi igenom flera olika sätt. Tänk på att det bästa är att komma igång på egen hand och att komma så långt som möjligt innan du söker en investerare, eftersom företaget blir värt mer.

Produkt eller tjänst

Om du startar ett företag där du utför en tjänst, kan du komma igång väldigt billigt även utan finansiering av din affärsidé. Detta gäller under förutsättning att du inte är beroende av tillexempel någon komplicerad app. Det är bäst att börja sälja sin tjänst i tidigt stadium, för att därefter återinvestera pengarna i företaget och växa organiskt. Kom ihåg att förändring sker över tid, inte över en natt.

När du säljer en produkt kan du behöva finansiering, eftersom du troligen måste producera ett visst antal av produkterna för att få ner styckpriset. Du behöver även förvara produkterna någonstans, vilket kan innebära en kostnad. Ibland behöver du även göra stora utlägg, om du får en stor beställning. Därför är det viktigt att vara beredd och ha kapital för oväntade utgifter.

När du startar ett företag kan du behöva finansiering av din affärsidé

När du har bevisat att det finns en efterfrågan, fått kunder och visat att du är rätt person för att driva företaget, kommer värderingen bli betydligt högre, än när du enbart hade en affärsidé. För att genomföra det så genomtänkt som möjligt är det bra att ha en strukturerad och analyserad affärsplan. Dessutom är det viktigt att göra olika riskanalyser, vilket investerare är intresserade av. Eftersom de ger de en god inblick i vilka risker investerarna tar genom att investera i dig och ditt företag.

Sök bidrag till ditt företag

Det är väldigt bra att börja med att söka olika typer av bidrag till ditt företag, eftersom när du startar ett företag kan du behöva kapital för finansiering av din affärsidé. Exempelvis från Almi, kommuner, Drivhuset, Vinnova, Startup organisationer m.fl. Det är ett sätt att få igång ditt företag, utan att behöva sälja några procentandelar. Aktier kan vara extremt viktigt att spara till ett senare skede i framtiden. Tänk på att om du säljer för mycket av ditt företag för att ha råd med att finansiera projektet, kan du till slut tappa motivationen om du endast har 5-15 procent kvar och gör allt arbete.

Det går att göra väldigt mycket på egen hand och få bidrag på olika sätt, för att ta sig en bra bit framåt. Google är ett perfekt verktyg som är bra att använda när du söker dig fram till vilka bidrag som passar din idé. Bidragen varierar nämligen från vilken kommun du bor i och vart du driver ditt företag ifrån.

Du kan även använda Google för att söka olika typer av stipendium och fonder som erbjuder sig att stötta entreprenörer och nya företag på olika sätt.

Ansök och delta i olika tävlingar för startups för finansiering av din affärsidé

Det finns många tävlingar som du kan ansöka till med ditt nystartade företag eller till och med endast din affärsidé. Du kan då tävla om att vinna mycket bra priser. Exempelvis kan du vinna kapital, rådgivning, expertis m.m, vilket är bra, eftersom när du startar ett företag kan du behöva kapital. Vissa tävlingar kostar lite att ansöka till och andra är helt gratis. Det kan vara värt att lägga ner tid på sina ansökningar om man är beroende av en investering, eftersom det kan vara mer värt att testa för att vinna, än att behöva sälja procent för pengarna.

Tävlingar är ett utmärkt sätt att träna på att pitcha och svara på frågor om ditt företag

I Sverige finns det många sådana tävlingar och många av tävlingarna ger ut flera vinster till olika deltagare, vilket ökar dina chanser till någon av vinsterna. Oavsett om du behöver en investerare i framtiden eller inte, är det bra att ansöka om bidrag och tävlingar. Det är även något som investerarna kommer tycka är positivt. Många av domarna i tävlingarna kommer dessutom att fråga liknande frågor som investerarna. Därför är det bra att du tränar på alla dina svar för att svara effektivare på de liknande frågor från andra aktörer. Du kommer också att lära dig mer om vad en investerare har för frågor och vad de undrar.

Tänk alltid på att vara kostnadseffektiv och spara kapital, speciellt om du startar ett företag och behöva kapital för att finansiera det

Oavsett hur mycket kapital ett bolag än har, är det extremt viktigt att vara kostnadseffektiv och smart vid hanteringen av pengar. Om du får ett bidrag eller vinner pengar, är det viktigt att vara försiktig och noga tänka igenom hur du ska spendera dem, för att få så mycket som möjligt för pengarna. Studera det du ska köpa eller vilka du ska anlita innan du faktiskt beställer något, eftersom det kan visa sig genom din undersökning om det är en värd investering eller inte.

Studera och utveckla dig själv varje dag

Ett sätt som fungerar för att hela tiden utvecklas på är att studera varje dag. Det kan handla om att studera något nytt om branschen du arbetar inom eller om att driva företag. Du kan lära dig bokföring, marknadsföring, bygga hemsidor, SEO, olika kalkyler för att veta huruvida något är lönsamt osv. Ju mer du kan, desto billigare blir det och desto större chans är det att du får en investerare. Vissa projekt kan behöva extremt mycket pengar och då är det bra att ha en blandning av kunskaper, för att inte behöva sälja av för mycket eller köpa extern hjälp. Vi rekommenderar alltid att grundarna åtminstone ska ha majoritet i antalet aktier, för att kunna fatta beslut själva. 

Viktigt att tänka på när du söker investerare

Investerare och affärsänglar är i praktiken samma sak. De investerar en del av sina pengar i hopp om att de ska växa. Det är viktigt att tänka på att när du tar in en investerare ska du sätta deras pengar före dig själv. Om du har en investerare när du startar ett företag kan du få kapital för att finansiera det. När du får kunder ska du sätta även deras intressen före dig. Du själv kommer alltid sist i denna hierarkin. För att få in en investerare till ett bra pris och för att du själv ska vara nöjd med andelarna du har kvar, finns det flera saker att tänka på:

  • Behöver du endast pengar eller behöver du också kompetens?
  • Varför ska de investera i dig?
  • När kommer de att tjäna pengar?
  • Kommer du att behöva mer pengar?
  • Hur kommer du göra för att nå ut till dina kunder?
  • Vilka svagheter respektive styrkor har företaget och ditt team?
  • Hur har du tänkt expandera ditt företag och få högre intäkter? Exempelvis genom fler produkter eller fler tjänster.

Komplett affärsplan och marknadsföringsplan

Dessa ovanstående frågor är väldigt viktiga att ha svar på när du ska träffa en potentiell investerare. Det är även viktigt att ha en komplett affärsplan med tydliga mål, bra planer för marknadsföring osv. Marknadsföringen är den delen som är viktigast, det är genom din marknadsföring du får in kunder, vilket i sin tur leder till avkastning för investerarna.

Alla har svagheter och styrkor

Oavsett hur bra en affärsidé än är, så är det personen bakom idén som är viktigast. En relativt dålig affärsidé kan lyckas, om det är en bra entreprenör som driver företaget. En bra affärsidé kan misslyckas, om det är fel person som driver bolaget. Därför är det viktigt att ta reda på dina, ditt teams och företagets svagheter och styrkor.

Många brukar säga att en svaghet är att de “jobbar för hårt”. Enligt oss och många investerare som vi har diskuterat detta med, är det ett dåligt svar. Det är viktigare att vara ärlig med vilka svagheter man har. Alla människor har svagheter och ju tidigare du inser vilka dina är, desto snabbare kan du göra något åt det.

Våga prata med investerare och svara på alla frågor från investerare

Var inte rädd för att prata med många investerare bara för att du får flera “nej” svar. Det finns företag som har lyckats och blivit väldigt stora, även fast många investerare inte har trott på deras idé. Det viktigaste är att du själv tror på din idé och ditt tillvägagångssätt. Alla revolutionerande idéer har fått möta många motgångar innan de lyckas. När en idé väl har blivit lyckad, ser alla det som en självklarhet.

Kunskap är väldigt viktigt för att utvecklas och undvika att göra misstag

Genom att prata med flera investerare får du nya frågor att besvara om ditt företag. Genom frågorna och svaren, kommer du att utveckla dina idéer. Du kommer även få tips från människor som själva har lyckats inom något, vilket innebär att deras tips kan vara väldigt bra och användbara. Kunskap är väldigt viktigt för att utvecklas och undvika att göra misstag. Du kan lära dig från andras erfarenheter och misstag, istället för att behöva begå dem själv.

Flera olika avtal till ditt företagande

Du kommer behöva olika avtal när du tar in en investerare för finansiering av din affärsidé, för att vara på den säkra sidan och för att inga missförstånd ska uppkomma. Det är också vanligt att skriva sekretessavtal inför möten med investerare, för att hålla idén hemlig. När du säljer aktierna behövs aktieöverlåtelseavtal och det kan också vara bra att ha ett aktieägaravtal som reglerar vad ni båda ska bidra med, vad ni får göra, när ni får ta utdelning osv. Detta hjälper att undvika framtida tvist och gör det tydligt så ni båda vet vad ni gett er in på för typ av samarbete.

Stäng meny
Call Now Button