Digitala Juristerna är en modern juristbyrå online

Vi är en modern juristbyrå online.Digitala Juristerna skriver avtal online till fasta priser. Upprätta avtal online.

SKRIVA AVTAL

Vi är en modern juristbyrå online, som skriver avtal via telefon och dator till fastpris. Våra tjänster riktar sig till både näringsidkare och privatpersoner. En genomgång av avtalen ingår alltid med våra klienter, eftersom vi vill att de ska förstå vad de har beställt. Det är också viktigt att förstå vad parterna ska skriva under. Exempelvis är juridiska överenskommelser vanliga för de flesta personer, vare sig det gäller ett samboavtal, testamente, äktenskapsförord, köpeavtal, gåvobrev, aktieägaravtal eller samarbetsavtal m.fl. 

Vi skriver avtalet åt dig

Enligt huvudregeln inom avtalsrätt ska parterna följa ett ingått avtal. Det innebär att en person eller ett företag som skriver på ett avtal, måste fullfölja sina åtaganden enligt avtalet. Dessutom har vi i Sverige avtalsfrihet, vilket betyder att det är fritt att avtala om det mesta. Detta gäller såvida det inte strider mot gällande lag. 

Våra avtal är skräddarsydda

Vi skräddarsyr alla avtal efter klientens behov. Avtalsinnehållet beror på vilken typ av avtal som parterna behöver och vad de vill avtala om. Avtalet kan sedan bli återanvända av klienten och fungerar som en skräddarsydd avtalsmall. 

Kom ihåg att spara avtalen

Det är viktigt att spara signerade avtal som bevis om en tvist uppstår. Numera signerar allt fler personer avtal via internet. Detta gör det svårare för det skrivna avtalet att komma bort, än på det traditionella sättet, när parterna sparar avtalet i fysisk form.

Digitala juristerna är en modern juristbyrå online. granskar avtal till företag och privatpersoner. Vi gör granskningen till fastpris och granskningar av avtalen inkluderar samtal med jurist.

GRANSKA AVTAL

Genom att granska avtal, minskar risken för missförstånd och långsiktiga problem. Vi gör en bedömning av hur lång tid avtalsgranskningen tar och ger sedan en offert på ett fastpris. Vår målsättning är att våra klienter ska känna sig trygga efter att avtalet är granskat av oss. Därav ingår även juridisk rådgivning per telefon inom ärendet. Ingen extra kostnad tillkommer och vi kan även komplettera det granskade avtalet vid behov.

Avtalets faktiska betydelse

En granskning innebär att vi först analyserar avtalet eller avtalen. Därefter förklarar vi innebörden av varje bestämmelse. Syftet är att du ska veta vad du skriver under och att du och avtalsparten ska vara överens. Vi kan hjälpa er att förstå innebörden av avtalet och föreslår ändringar om det behövs. Detta sker via telefon och dator, eftersom vi är en modern juristbyrå online.

vi förklarar juridiska dokument

Vi ser en ökning av både företag och privatpersoner som vill att ett avtal ska bli granskat av oss innan avtalssignering. Många avtal är skrivna med komplicerade juridiska termer som gör det svårt för personer att förstå innebörden. Exempelvis tror personer att de förstått innebörden. Däremot kan det uppstå en annan uppfattning, när en jurist förklarar vad avtalet faktiskt innebär i juridisk mening. 

Fördelar med avtalsgranskning

Granskade avtal genom en jurist ger en större förståelse och inblick i avtalet. Dessutom ökar tryggheten och tillförlitligheten mellan parterna. Du får möjlighet att diskutera avtalet med våra jurister och vi kan även komplettera avtal vid behov mot ett fast pris.

Affärsjuridik och avtalsrätt

Vi är en modern juristbyrå online som arbetar främst med företag och företagare. Vi är affärsjurister och samarbetar med många olika företag inom olika branscher. En affärsjurist kan vara specialiserad inom olika områden som rör juridik och affärer. Exempelvis avtalsrätt och skatterätt. Vi är specialiserade inom avtalsrätt, avtalsskrivning och affärsjuridik. Det spelar ingen roll vilken typ av företag det gäller. Därav arbetar vi med alla typer av bolagsformer. Till exempel enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Digitala Juristerna är en modern juristbyrå online som erbjuder våra juridiska tjänster via dator och telefon. Oavsett vart i världen du eller företaget befinner sig, finns vi tillgängliga. Vi behandlar alla personuppgifter enligt GDPR.

Vi är en modern juristbyrå online

Problemet med många vanliga traditionella juristbyråer är att klienterna måste ta sig till och från en jurist. Detta är tidskrävande, kostsamt och påverkar klimatet negativt. Värst är det för de personer som bor ute på landsbygden eller i mindre städer. De måste ta sig till och från närmaste storstad, för att besöka en juristbyrå. Detta vill Digitala Juristerna förändra genom att vara en modern juristbyrå online. Vårt mål är att göra juridiken tillgänglig för alla, oavsett vart du är och oavsett om du är en privatperson eller näringsidkare. Vi arbetar under sekretess och följer advokatsamfundets vägledande regler. 

Vi hjälper dig förstå juridiken

Juridiken är mycket komplicerad och juristbranschen är väldigt bred. Därför är det är i princip omöjligt att vara bäst inom alla områden. Jurister är utbildade till att lösa problem som rör alla branscher, men det är svårt att bli expert inom alla. Vi hjälper dig med dina frågor inom affärsjuridik och avtalsrätt. Det är viktigt för oss att du förstår juridiken, eftersom alla i samhället blir berörda av lagarna. I vår gratis juridikskola kan du lära dig mer om juridik och söka svar på dina frågor.
Stäng meny
Call Now Button