Digitala Juristerna
är en digital juristbyrå online

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser som inkluderar samtal och genomgång med en jurist

VÅRA TJÄNSTER

VI SKRIVER OCH GRANSKAR AVTAL

Vi är en digital juristbyrå online och skriver samt granskar avtal via dator och telefon till fastpris. Priset inkluderar samtal och genomgång med en jurist. Du får även möjlighet att diskutera ärendet med din jurist via telefon.

En granskning innebär att vi först analyserar avtalen. Därefter förklarar vi innebörden av varje bestämmelse. Syftet är att du ska veta vad du skriver under. Vi vill även att du och din avtalspart ska vara överens om avtalsinnehållet. 

Vi kan hjälpa er att förstå innebörden av avtalet och föreslå ändringar vid behov. Många avtal är skrivna med komplicerade juridiska termer som gör det svårt för personer att förstå innebörden. Genom att granska avtal, minskar risken för missförstånd och långsiktiga problem.

BESTÄLL AVTAL / GRANSKNING ONLINE

Vi kan skriva det avtal du behöver, som är skräddarsytt efter just din situation. En jurist kommer att skriva avtalet åt dig och du har möjlighet att vara delaktig i processen. Arbetet sker på distans via dator och telefon.

Ring in till oss på vårt telefonnummer 08-81 66 33 eller mejla oss för att göra en beställning genom att använda formuläret på hemsidan. Därefter kontaktar vi dig för att diskutera ärendet.

Om du vill att vi granskar ett avtal kan du mejla det till oss via granskning@digitalajuristerna.se.Vi behöver se avtalet för att göra en prisbedömning av arbetets omfattning. Därefter återkommer vi med ett fast pris som inkluderar samtal och genomgång med en jurist via telefon och dator.

ÖPPET ALLA DAGAR 09:00 - 20:00

08-81 66 33

juristbyrå online digital quiz juridik

1. BERÄTTA OM DIN SITUATION

Kontakta oss via mejl eller telefon 08-81 66 33 och berätta om din situation. Då får du möjlighet att berätta mer om din situation och vi diskuterar då ditt ärende tillsammans.

juridik quiz digital juristbyrå online

2. DU FÅR ETT FAST PRIS

Efter att du informerat oss om vad du behöver hjälp med, kan vi beräkna hur lång tid det kommer att ta att genomföra arbetet och vi kan då ge dig ett fastpris.

avtal fasta priser Quiz juridik juridikskolor

3. ARBETET UTFÖRS

Vi skriver eller granskar ditt avtal på distans enligt dina önskemål och vi ger dig tillgång till ett första utkast som du kan läsa innan vår genomgång tillsammans.

juristbyrå online juridikquiz

4. GENOMGÅNG

En jurist går genom hela avtalet med dig via telefon och dator. Du får möjlighet att ställa frågor kring ärendet och kan lämna kommentarer.

quiz juridik digitala juristerna juristbyrå online

5. KOMPLETTERING VID BEHOV

Vi kompletterar avtalet efter genomgången vid behov, om något behöver ändras, läggas till eller tas bort. Du är alltid delaktig i arbetet och vi skräddarsyr avtalet efter dina önskemål.

Juridikquiz

TIPS

Vi driver olika gratis juridikskolor via våra sociala medier på LinkedIn och Instagram. Vi har även en sammanställd Juridikskola här på vår hemsida.