Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Digitala Juristerna
är en modern juristbyrå online

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Våra fasta priser inkluderar samtal och genomgång med en jurist

Våra tjänster

AVTALSskrivning

Beställa avtal fastpris Digitala Juristerna

Vi är din jurist via dator och telefon

Vi är en modern juristbyrå online, som skriver avtal via telefon och dator till fastpris. Våra tjänster riktar sig till både näringsidkare och privatpersoner. En genomgång av avtalen ingår alltid med våra klienter, eftersom vi vill att de ska förstå vad de har beställt. 

Det är också viktigt att parterna förstår avtalet de ska skriva under. Exempelvis är juridiska överenskommelser vanliga för de flesta personer. Det kan gälla samboavtal, testamente, äktenskapsförord, köpeavtal, aktieägaravtal eller samarbetsavtal m.fl. 

avtal till fasta priser

Vi kan skriva det avtal du behöver till ett fast pris som inkluderar samtal och genomgång med en jurist. En jurist kommer att skriva avtalet enligt dina önskemål och just din situation. Du når oss enkelt genom att ringa på 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.

Vi skriver avtalet åt dig

Enligt huvudregeln inom avtalsrätt ska parterna följa ett ingått avtal. Det innebär att den som skriver på ett avtal, måste fullfölja sina åtaganden enligt avtalet. Dessutom har vi i Sverige avtalsfrihet, vilket betyder att det är fritt att avtala om det mesta. Detta gäller såvida det inte strider mot gällande lag. 

Kom ihåg att spara avtalet. Det är viktigt att spara signerade avtal som bevis om en tvist uppstår. Numera signerar allt fler personer avtal via internet. Detta gör det svårare för det skrivna avtalet att komma bort, än på det traditionella sättet, när parterna sparar avtalet i fysisk form.

Avtalsgranskning

En granskning innebär att vi först analyserar avtalen. Därefter förklarar vi innebörden av varje bestämmelse. Syftet är att du ska veta vad du skriver under. Vi vill även att du och din avtalspart ska vara överens om avtalsinnehållet. Vi kan hjälpa er att förstå innebörden av avtalet och föreslå ändringar vid behov. Detta sker via telefon och dator, eftersom vi är en modern juristbyrå online.

Granskade avtal genom en jurist ger en större förståelse av avtalet. Dessutom ökar tryggheten och tillförlitligheten mellan parterna. Du får möjlighet att diskutera avtalet med våra jurister och vi kan även komplettera avtal vid behov mot ett fast pris.

granskning av avtal

Vi ser en ökning av både företag och privatpersoner som vill att ett avtal ska bli granskat av oss innan avtalssignering. Många avtal är skrivna med komplicerade juridiska termer som gör det svårt för personer att förstå innebörden. Genom att granska avtal, minskar risken för missförstånd och långsiktiga problem.

Vi gör en bedömning av hur lång tid avtalsgranskningen tar och ger sedan en offert på ett fastpris. Vår målsättning är att våra klienter ska känna sig trygga efter att avtalet är granskat av oss. Därav ingår även juridisk rådgivning per telefon inom ärendet. Ingen extra kostnad tillkommer och vi kan även komplettera det granskade avtalet vid behov.

Granska avtal online fast pris jurist

Granskning till fast pris

Om du vill att vi granskar ett avtal kan du mejla det till oss via granskning@digitalajuristerna.se. Vi behöver se avtalet för att göra en prisbedömning av arbetets omfattning. Därefter återkommer vi med ett fast pris som inkluderar samtal och genomgång med en jurist via telefon och dator.

Affärsjuridik och avtalsrätt

Vi är en modern juristbyrå online som arbetar främst med företag och företagare. Vi är affärsjurister och samarbetar med många olika företag inom olika branscher. En affärsjurist kan vara specialiserad inom olika områden som rör juridik och affärer. Exempelvis avtalsrätt och skatterätt. 

Vi är specialiserade inom avtalsrätt, avtalsskrivning och affärsjuridik. Det spelar ingen roll vilken typ av företag det gäller. Därav arbetar vi med alla typer av bolagsformer. Till exempel enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Digitala Juristerna är en modern juristbyrå online som erbjuder våra juridiska tjänster på distans.

Vi är en modern juristbyrå online

Problemet med många vanliga traditionella juristbyråer är att klienterna måste ta sig till och från en jurist. Detta är tidskrävande, kostsamt och påverkar klimatet negativt. Värst är det för de personer som bor ute på landsbygden eller i mindre städer.  Detta vill Digitala Juristerna förändra. 

Vi förändrar branschen genom att vara en modern juristbyrå online. Vårt mål är att göra juridiken tillgänglig för alla, oavsett vart du är och oavsett om du är en privatperson eller näringsidkare. Vi arbetar under sekretess och följer de vägledande reglerna från advokatsamfundet

Vi hjälper dig förstå juridiken

Juridiken är mycket komplicerad och juristbranschen är väldigt bred. Därför är det är i princip omöjligt att vara bäst inom alla områden. Jurister är utbildade till att lösa problem som rör alla branscher, men det är svårt att bli expert inom alla. Vi hjälper dig med dina frågor inom affärsjuridik och avtalsrätt. 

Det är viktigt för oss att du förstår juridiken. I vår gratis juridikskola här på hemsidan kan du lära dig mer om juridik och söka svar på dina frågor. Vi vill göra juridiken mer tillgänglig för alla och tycker att alla bör känna till sina rättigheter och skyldigheter. Följ våra juridikskolor på LinkedInFacebook och Instagram

Stäng meny
Call Now Button