Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Här kan du läsa våra tips till företagare inom juridik och avtalsrätt som är nyttiga även för privatpersoner att känna till. Det är viktigt att alla i samhället följer gällande lagar. Vi jurister har ett stort samhällsansvar och vill lära ut juridiken på ett enkelt sätt, för att fler ska förstå vad som gäller. Därför skriver vi tips till företagare inom juridik och avtalsrätt som alla kan läsa. Eftersom vi alla blir berörda av juridiken i våra liv, är det viktigt att känna till gällande lag och rätt. Detta gäller särskilt företagare, eftersom de måste följa lagen i sin verksamhet. Därför har vi skapat våra gratis juridikskolor. De finns i våra sociala medier på LinkedIn, Facebook och Instagram.

Gratis avtalsmallar

Gratis avtalsmallar är enkla att hitta online. Det finns mallar för de flesta avtalen, exempelvis gratis mall för aktieägaravtal, samarbetsavtal, allmänna villkor, testamenten, konsultavtal m.fl. Vi beskriver fördelarna, nackdelarna, alternativen…

Fortsätt läsa
Stäng meny
Call Now Button