Patent- och registreringsverket 

Patent- och registreringsverket (PRV) är en statlig myndighet som arbetar med immaterialrätt. De arbetar bland annat med att utfärda patent, skydd för varumärke, design och upphovsrätt. Med andra ord fokuserar myndigheten på att hjälpa företag och innovatörer med frågor som handlar om immateriella tillgångar.

Sverige är ett av de länder i världen som ansöker om flest patent per capita. Därför är PRV en viktig myndighet i Sverige. Dessutom erbjuder myndigheten konsulttjänster som inte är kostnadsfria. Tjänsterna kan vara nödvändiga för dig som vill ansöka om patent eller skydd för varumärke eller design m.m.

Om du vill lära dig mer om immaterialrätt, erbjuder PRV olika utbildningar inom området, både kurser om grundläggande information samt mer avancerade.

Här kan du läsa mer om olika nyheter och relevant information från PRV: