Konsumentverket 

Konsumentverket (KV) granskar företag och arbetar med att ta vara på rättigheterna som tillhör konsumenter. Om ett företag bryter mot lagen och Konsumentverket får anmälningar om detta, kan de inleda en tillsyn mot företaget. Därefter kan de också ta företaget till domstol, om de inte kan komma överens. Dessutom arbetar myndigheten med att förebygga problem. Exempelvis genom att informera konsumenter för att göra dem mer medvetna om sina rättigheter. Hållbar konsumtion är också ett mål som myndigheten strävar efter. Därför försöker de bland annat upplysa konsumenter om detta.

Konsumentombudsmannen (KO) försvarar intressen hos konsumenter och tar därför företag till domstol, om de inte lyckas komma överens om en lösning. Konsumentombudsmannen har en viktig roll i samhället och har befogenhet att utfärda föreläggande, exempelvis att ett företag inte får använda ett visst avtalsvillkor.

Vi har sammanfattat avgöranden och nyheter från Konsumentverket här: