Vi skriver guider till företag och företagare. Genom dem kan ni exempelvis lära er mer om att starta aktiebolag, skriva en affärsplan och skriva krisplan. De kan också vara användbara inför försäljning av en verksamhet eller ett företagsköp. Vi vill göra juridiken enklare för alla att förstå. Genom våra guider till företag och företagare kan ni enklare genomföra det de handlar om och de är vägledande. Vi länkar vidare till relevanta källor, såsom Bolagsverket och Skatteverket. På så vis blir det enklare för er att läsa mer om vad som gäller genom våra guider. Vår förhoppning är att de ska underlätta för er och även vara intressanta att läsa. Ni kan även lära er mer nyttig information via våra tre olika gratis juridiskolor. De finns i våra sociala medier på LinkedIn, Facebook och Instagram.