Guider & tips till företag och företagare

Vi skriver guider & tips till företag och företagare. Genom dem kan du exempelvis lära dig mer om att starta aktiebolag, skriva en affärsplan och skriva krisplan. Våra guider kan också vara användbara om du ska sälja ditt företag eller ett värdera ett företag som du vill köpa.

Vi vill göra juridiken enklare för alla att förstå. Vi länkar även vidare till relevanta källor, såsom Bolagsverket och Skatteverket. På så vis blir det enklare för dig att läsa mer om vad som gäller genom våra guider & tips. Vår förhoppning är att de ska underlätta för dig och även vara intressanta att läsa. Du kan även lära dig mer nyttig information via våra olika gratis juridiskolor. De finns i våra sociala medier på LinkedIn och Instagram.

Guider & tips: