Krav för ett giltigt äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord blir formellt giltigt när det är skriftligt, daterat och undertecknat av makarna samt registrerat hos Skatteverket. Det kostar 275 kronor att registrera ett äktenskapsförord hos skatteverket. Registrering sker genom att betala till Skatteverkets bankgiro.

Ett äktenskapsförord blir formellt giltigt efter registrering

Ett äktenskapsförord är bindande mellan makar när det blivit registrerat hos Skatteverket. Om makarna vill ändra ett äktenskapsförord, ska de upprätta och registrera ett nytt äktenskapsförord.

Exempelvis kan ändring av innehållet bero på att viss egendom ska vara enskild egendom, som enbart tillhör den ena maken. Eller att enskild egendom ska bli till giftorättsgods och därmed tillhöra båda makarna.

Framtida bodelning

En bodelning sker vid skilsmässa eller när någon av makarna avlider. Då ska allt giftorättsgods normalt bli delat lika mellan makarna. Men enskild egendom ingår inte i en bodelning.

Vid en bodelning ska, i första hand, alla skulderna bli betalda. Det som återstår av gemensamt giftorättsgods, ska normalt bli fördelat lika mellan makarna. Detta gäller om inget annat har blivit avtalat. I ett äktenskapsförord är det möjligt att avtala om annan fördelning.

Exempelvis kan makarna avtala om att enbart den ena makens tillgångar ska utgöra giftorättsgods, men inte den andre makens. Det går även att avtala om att båda makarnas egendom ska utgöra varderas enskilda egendom. Eller att all egendom ska vara giftorättsgods. Det är viktigt att valet framgår tydligt av äktenskapsförordet.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss