You are currently viewing Förmyndare

Förmyndare

En person som inte själv kan sköta sina angelägenheter kan behöva en förmyndare. Det är en typ av ställföreträdare, som företräder en annan person. Exempelvis är det vanligt att en omyndig person i rättsliga sammanhang behöver ett förmyndarskap.

Underåriga behöver förmyndare

Idag är det enbart omyndiga personer, det vill säga personer under 18 år, som behöver ett förmyndarskap. I normala fall är det föräldrar till ett barn som är barnets förmyndare och vårdnadshavare.

I vissa fall får personer under 18 år egna barn, och då utser tingsrätten en lämplig person som kan ta sig an ett förmyndarskapsuppdrag.

Överförmyndarnämnden utför tillsyn över förmyndarens uppdrag

I Sverige är det den så kallade överförmyndarnämnden som ansvarar för och genomför tillsyn av förmyndarna. Även för uppdrag av förvaltare och gode män.

Om någon är missnöjd med hur uppdraget blir skött, kan nämnden bli kontaktad och informerad om läget. De ska då granska uppdragets utförande och kan byta ut personen som har uppdraget.

Det är oerhört viktigt att det finns ett förtroende mellan parterna i sådana uppdrag och därför ska missförhållanden bli anmälda till överförmyndarnämnden.

Om det är vårdnadshavare som inte utför sitt uppdrag på ett bra sätt, kan socialtjänsten bli kontaktad. De utreder då ärendet med barnets bästa i fokus.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss